Lancering NTA voor IFD-bouw beweegbare bruggen

Artikel delen

Op woensdag 28 november wordt de eerste NTA (Nederlandse Technische Afspraak) IFD-bouw gelanceerd; de NTA voor beweegbare bruggen. In de GWW-sector wordt al jaren gesproken over de kansen en mogelijkheden van bouwen volgens IFD principes. Nu is de eerste stap gezet. Iedereen die zich bezighoudt met de technische aspecten van beweegbare bruggen is van harte welkom om te zien wat de NTA precies inhoudt.

IFD staat voor Industrieel, Flexibel, Demontabel: werken met gestandaardiseerde interfaces die fabrieksmatig zijn geproduceerd, snel aangebracht kunnen worden en geschikt zijn voor hergebruik. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft onderzoek gedaan naar de kansen. Het onderzoek wijst uit dat er omvangrijke maatschappelijke voordelen te behalen zijn als op grotere schaal prefabricage, standaardisatie en aanpasbaar bouwen wordt toegepast bij beweegbare bruggen. Niet alleen kan tot 15 procent worden bespaard op de bouw- en onderhoudskosten van bruggen, ook de bouwtijd en de verkeershinder kunnen sterk worden beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de bestaande werkwijzen. De bouw van beweegbare bruggen kan hiermee goedkoper, circulair én efficiënter.

Bijeenkomst

Op 28 november wordt de NTA gepresenteerd. Wat houdt de NTA beweegbare bruggen precies in en hoe kun je er in de praktijk mee aan de slag? Uiteraard is er volop ruimte om feedback te geven op de NTA én om een basis te leggen voor een verdere ontwikkeling van deze en andere NTA’s. Bijvoorbeeld op het gebied van IFD-bouwen voor vaste bruggen, bedieningssystemen en tunnels.

NTA = samenwerking in hele keten

De eerste NTA voor beweegbare bruggen is door NEN ontwikkeld in samenwerking met wegbeheerders, ingenieursbureaus, bruggenbouwers en bouwbedrijven. Iedere partij heeft zijn expertise ingebracht. NEN maakt slim gebruik van beproefde technieken en is het met partners uit de gehele GWW-sector eens geworden over de inhoud. Als de aanpak in de hele keten wordt omarmd, is de kans op succes het grootst. De NTA geldt als een goed voorbeeld van hoe circulariteit op basis van afspraken een impuls kan krijgen. Zo geven we niet alleen invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen, maar het is ook één van de oplossingen voor de bruggenopgave waar we in Nederland voor staan.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich via deze link  aanmelden voor de bijeenkomst op 28 november van 14.00 – 17:00 uur bij de provincie Noord-Holland in Haarlem.