Kennisbijeenkomst Infense

Artikel delen

Infense advocaten bestaat per 1 januari 2019 vijf jaar. In al die vijf jaar heeft Infense een kennisbijeenkomst verzorgd over UAV-GC contracten tijdens Infra Relatiedagen Hardenberg. Dat doen zij ook op 6 februari 2019.

De groep belangstellenden voor de kennisbijeenkomst is gevarieerd en werd de afgelopen jaren steeds groter. Het onderwerp UAV-GC contracten houdt velen bezig in de GWW-sector, zowel aannemers als opdrachtgevers. Ook in het openbaar groen zien we dat steeds vaker UAV-GC contracten worden gesloten, hoewel men zich in deze sector kan afvragen hoe passend UAV-GC is voor meerjarig groenonderhoudscontracten. De UAV-GC is geschreven voor en met name toegespitst op ontwerp en uitvoering van werken.

Infense

Infense is een advocatenkantoor bestaande uit inmiddels negen advocaten en een wetenschappelijk medewerker en is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot één van de grotere nichekantoren op het gebied van bouwcontractenrecht, aanbestedingsrecht en projectontwikkeling in Nederland. 2019 is voor het kantoor een bijzonder jaar, omdat het eerste lustrum wordt gevierd. Maar ook omdat Infense per 1 juli 2019 gaat verhuizen naar een nieuwe locatie.

Het team van Infense advocaten.

Het advocatenkantoor is actief in heel Nederland. De advocaten staan cliënten bij in procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en civiele rechter. Juist ook in het stadium daarvoor, bijvoorbeeld tijdens de aanbesteding of contractuitvoering, wil Infense waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan het halen van strategische doelen van de cliënten. Deze doelen zijn normaal gesproken niet juridisch van aard. Infense beseft goed dat juridica slechts één van meerdere middelen is om doelen te bereiken. Door vroegtijdig in het proces, snel nadat problemen ontstaan of dreigen te ontstaan, een bijdrage te leveren wil het advocatenkantoor escalatie van problemen voorkomen. In veel gevallen is het ook veel beter om procedures te voorkomen.

Herziening UAV-GC

Omdat er nog altijd veel ontwikkelingen zijn in het kader van UAV-GC contracten, blijft Infense dit thema voorlopig centraal stellen tijdens de bijeenkomsten op de Infra relatiedagen. Voor het jaar 2019 staat de herziening van de UAV-GC op het programma, een traject waarbij meerdere belanghebbenden van zowel aannemers- als opdrachtgeverszijde betrokken zijn. Daarnaast kwamen thema’s als ontwerpaansprakelijkheid, risicoverdeling en verzekerbaarheid van risico’s in het kader van UAV-GC ook in het afgelopen jaar in rechtspraak en in de praktijk en media steeds pregnanter naar voren. Wilt u niets missen van de voor uw praktijk van belang zijnde ontwikkelingen? Laat u dan in vogelvlucht bijpraten.

Programma in Vergaderzaal 3

13:00 uur: Ontvangst met lunchbuffet
14:00 uur: Aanvang kennisbijeenkomst
15:00 uur: Afsluiting met borrel

Sprekers: Liesbeth Haverkort en Arjan ter Mors

Opgave is mogelijk via www.infense.nl