Kick-off tweede versie NTA IFD-bouw beweegbare bruggen

Artikel delen

Op woensdagmiddag 17 april is de kick-off van de tweede versie Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor IFD-bouw (Industrieel, Flexibel, Demontabel) van beweegbare bruggen. Nu de eerste NTA is afgerond, kan de volgende stap naar verbreding en verdieping gezet worden. Iedereen die zich bezighoudt met de technische aspecten van beweegbare bruggen is van harte welkom om deel te nemen aan dit vervolgtraject.

Op 17 april krijgen opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en/of toeleveranciers die betrokken zijn bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud van bruggen toelichting op de eerste versie van de NTA beweegbare bruggen. Ook kijken zij welke behoefte er is voor verbreding en verdieping bij gebruik van de NTA in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst gaat men gezamenlijk aan de slag met de aanpak voor het vervolg van de NTA.

NTA = samenwerking in hele keten

De eerste NTA voor beweegbare bruggen is ontwikkeld door partners in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) in samenwerking met NEN. Iedere partij heeft zijn expertise ingebracht. Er wordt slim gebruik gemaakt van beproefde technieken en NEN is het met partners uit de gehele GWW eens geworden over de inhoud.

Kracht van IFD

In Nederland zijn de komende jaren veel bruggen en sluizen toe aan vervanging of renovatie. Door Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen bieden we een oplossing voor deze opgave en geven we invulling aan de klimaatdoelstellingen.
IFD is een vorm van bouwen waarbij interfaces tussen bouwdelen en onderdelen van bruggen en sluizen worden gestandaardiseerd. De kracht van het IFD-principe is dat de partijen in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) met elkaar optrekken om tot afspraken te komen. Zo werken zij aan een NTA (Nederlandse Technische Afspraak). De bouw, renovatie en onderhoud van bruggen en sluizen kunnen door IFD goedkoper, circulair én efficiënter. De economische en maatschappelijke gevolgen samen genomen, maakt dat de opdracht hoog op de Bouwagenda staat.

Aanmelden

NEN nodigt partijen in de GWW die betrokken zijn bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud van bruggen om zich aan te melden voor de bijeenkomst op 17 april van 14.00 – 17:00 uur bij NEN via deze link.