Inloggen
Registreren
Wachtwoord vergeten?

 

Aanbesteden & Aannemen

UAV-GC en informatieverstrekking: het blijft lastig

Een heikel punt bij UAV-GC-contracten is de informatieverstrekking door de opdrachtgever. § 3 lid 1 sub a UAV-GC bepaalt dat een opdrachtgever i

Disproportionele eis: prijzen per eenheid volledig onderbouwen

Steeds vaker zien we dat aanbestedende diensten bij de aanbesteding van RAW bestekken al bij inschrijving volledige financiële openheid ten aanz

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Het wetsvoorstel (Kamerstuk 34 453) voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is thans in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel beoog

Vernietiging overeenkomst na gunning

Zeker in de GWW-markt zijn aanbestedingsprocedures aan de orde van de dag. Velen zullen daarom wel bekend zijn met de mogelijkheid om binnen een bepa

Bankgaranties onder de UAV

  Vrijwel elke opdrachtgever zal van de door hem in te schakelen aannemer in enigerlei vorm en voor een bepaald bedrag zekerheid wensen. Die zeke

Sanering asbestwegen

In het kader van het thema van deze GWW-Totaal leek het mij passend stil te staan bij een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw inzake het

Doorleggen Wav-boete

Op 11 december 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een kwestie die hem door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch via een zogenaamde

Keurmerken

Persoonlijk heb ik niet zoveel met keurmerken en certificaten. Ik heb ooit een blauwe maandag voor een reclamebureau gewerkt en daar kwamen ze er ron


Overige in Aanbesteden & Aannemen