ExpertView

Duur(zaamheid)

Dat de rendementen in de infrastructuursector laag zijn is geen nieuws. Dat het prijsniveau amper stijgt is ook een gegeven. Al decennialang wordt daaruit de conclusie getrokken dat GWW-bedrijven amper…

Lees artikel

Duurzame definitie

Gemeentebesturen, provinciebesturen, Ministers; allemaal roepen ze dat het duurzamer moet, veel duurzamer en zonder CO2-uitstoot. Haalbaar of niet haalbaar: het ambtenarenkorps mag er vervolgens mee aan de slag. Helaas is…

Lees artikel

Circulair

Circulariteit was een belangrijk aandachtspunt bij veel exposanten op Infra Relatiedagen 2019 in Hardenberg. Veel van de aanwezige infrabedrijven hadden namelijk aandacht voor circulariteit. Zo liet Aannemingsmaatschappij Van Gelder mij…

Lees artikel