Brugdata

Artikel delen

Brugdata

BridgeMon registreert online data, gemeten op bruggen. Die registratie geeft inzicht in de beweging van dilatatievoegen, in de mate van vochtindringing in een constructie, in de mate van carbonatatie of van de indringing van chloriden, in het voorkomen van lekkages. Het systeem kan laten zien hoeveel vrachtverkeer over een brug gaat en de frequentiekarakteristiek daarvan. Maar ook monitoring van de voorspanelementen is mogelijk: zijn die nog intact en blijven ze op spanning en is er misschien sprake van corrosie van de wapening?

Sensoren worden aangesloten op nodes: miniatuurzenders die meetgegevens registreren en doorsturen naar de lokale computer. Deze computer stuurt de gegevens vervolgens door naar de centrale server, waar ze verder worden verwerkt en geanalyseerd.

Bepaalde gegevens kunnen ook direct op de brug worden verwerkt. Een (te zware) vrachtwagen veroorzaakt een trilling die bijvoorbeeld een camera activeert.

BridgeMon is een doorontwikkeling van KaBeMon, een systeem voor de besturing en registratie van een installatie voor kathodische bescherming.

 

Eco Remain BV
Capelle ad IJssel
|www.eco-remain.nl