Zwijnverdwijnblokken

Artikel delen

De grote problemen voor de verkeersveiligheid die door de toename van het aantal wilde zwijnen zijn ontstaan zijn algemeen bekend. Gevaarlijke situaties met alleen al in de eerste 10 maanden van 2008 meer dan 600 aanrijdingen op de Veluwe zijn maatschappelijk onaanvaardbaar. Veel materiële schade en nog meer dierenleed en een aanzienlijk vergrote kans op lichamelijk letsel zijn het gevolg.

Wilde zwijnen houden zich ’s nachts pal aan de rand van de verharding op. De oorzaak hiervan is de rijke bodemcultuur in de eerste meter naast de verharding en de daardoor aanwezige bovenmatige hoeveelheid aan proteïnen en eiwitten. Een goede bermverharding, wild zwijn proof, is op die plaatsen van het allergrootste belang.

De RONA®ZwijnVerdwijnBlokken (RZVB) zijn  een product dat is ontstaan uit de ontwikkeling van de RONA®Bermverbandblokken (RBVB) en de RONA®Drainverbandblokken (RDVB).

Allereerst is het heel belangrijk een stabiele en onwrikbare bermconstructie aan te leggen waar het wilde zwijn moeilijk grip op krijgt. De blokken worden gelegd op een drainagemat waarop de blokken met interlocking zijn aangebracht. Zo zal het opwroeten van mat met blokken zeer lastig zijn. Onder de drainagemat wordt een mineraal mengsel aangebracht dat strooizout dat door de zeer waterdoorlatende constructie stroomt aan zich bindt

RONA®ZwijnVerdwijnBlokken, alle voordelen op een rij:
–  Losgewoelde wegbermen worden met de RZVB verhard tot minimaal 80 cm breedte,
–  Waterafvoer wordt verbeterd waarbij milieubelastende stoffen worden gebufferd en geneutraliseerd,
–   Wilde zwijnen zullen zich verder van de rand van de weg ophouden waardoor de kans op ongelukken vermindert. De blokken zijn scherp en de zwijnen willen hun gevoelig neus niet beschadigen.
–   Omdat de mineralen en zouten niet bereikbaar zijn voor de zwijnen is de kans groot dat de aantrekkingskracht van de weg op de zwijnen zal afnemen,
–    Bij ongelukken zal door de RZVB de correctie van het voertuig makkelijker zijn,
–   Bermen door de wateropname in de blokken sneller droog waardoor de weg veiliger is en het onderhoud aan de weg geringer.