Start pilot ‘Schone wegen aanpak’ bij Hoogeveen

Artikel delen

Op 20 september is een nieuwe pilot gelanceerd: de ‘Schone wegen aanpak’ in en rond Hoogeveen. Regionale ondernemers, gemeente Hoogeveen, NederlandSchoon en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk een aanpak uitgerold om zwerfafval langs wegen, op verzorgingsplaatsen, bij fastfoodketens, tankstations en op carpoollocaties te verminderen.

Rondom wegen (bochten, op- en afritten) ligt relatief veel zwerfafval, blijkt uit een meting eerder dit jaar. De ambitie van de betrokken partijen en de uitkomsten van de 0-meting hebben geleid tot een nieuwe en unieke interventie-aanpak bij deze diverse ‘reis’ locaties. De interventies worden vanaf heden getest in een pilot, waarna in oktober onderzoek wordt gedaan naar het resultaat.

Start pilot ‘Schone wegen aanpak’ bij Hoogeveen

Schone wegen aanpak

Langs de hele reis van de automobilist wordt ingezet op ‘schone wegen’, en worden automobilisten onbewust aangesproken op het samen schoon houden. De interventies richten zich op twee kernpunten, enerzijds op communicatie bij de uitgiftepunten van verpakkingen en anderzijds op gedragsbeïnvloeding van automobilisten bij gebruik van afvalvoorzieningen. Wethouder Jan Steenbergen geeft toelichting op de inzet van diverse interventies: “Voorheen was de focus in een aanpak locatie specifiek, zoals de inrichting van een verzorgingsplaats. De samenwerking met plaatselijke ondernemers, Rijkswaterstaat en NederlandSchoon maken het mogelijk dat nu alle locaties zijn meegenomen, die een rol spelen bij de reis van een automobilist.”

Zo zijn er meer en opvallende afvalvoorzieningen geplaatst, communicatie-uitingen als posters en borden en extra peukenzuilen. Ook zijn er inrichtingsinterventies toegepast, zoals de aanleg van looproutes langs afvalbakken en diverse uitingen langs de weg met de tekst ‘Schone weg Veilige weg’. Helene van Zutphen, Directeur Stichting NederlandSchoon, legt uit dat afvalvermindering een positief effect heeft op de veiligheid van het verkeersgebied: “De doelstelling is dat met onze pilot de hoeveelheid zwerfafval langs de weg vermindert en de (schoon)beleving van het verkeersgebied in Hoogeveen en omgeving verbeterd. Want schone wegen leiden tot een veilige en prettige (reis)ervaring.”

Doel pilot

Tijdens de 0–meting is gelet op de hoeveelheid zwerfafval langs de wegen (aantallen en samenstelling), inrichting en beheer (aantal afvallen, onderhoud, groen en verlichting) en het gedrag van automobilisten en bezoekers. De uitkomsten van de 0-meting zijn bepalend geweest voor de set aan interventies. Daarnaast zijn automobilisten ondervraagd naar de schoonheidsgraad van verschillende locaties zoals verzorgingsplaatsen en tankstations. Om het effect van de interventies te monitoren vindt in oktober vervolgonderzoek plaats.

Voor meer informatie: nederlandschoon.nl