GWW 03 18 Dobbelmannklooster 6

Artikel delen

Graafwerk en aanleggen tweede leidingstelsel. De stugge tyleenslang moest overal onder en tussendoor.