GWW 03 18 Dobbelmannklooster 9

Artikel delen

Aantal m³ regenwatergebruik 2016-heden. De dip in juni 2017 is een droge periode geweest en een technisch probleem met het bijvullen. Uit de grafiek kan opgemaakt worden dat het gebruik nog flink omhoog kan. Aan uitbreiding van het gebruik wordt nu gewerkt (o.a. toiletten). Bron: Stichting beheer Dobbelmannklooster.