GWW.06.18.MKBInfra.3

Artikel delen

De Marlot in Delft bestaat uit de herontwikkeling van een bedrijventerrein in een nieuwbouwwijk met 58 woningen. Markus was vanaf 2015 in bouwteamverband betrokken bij het civiele deel van het project: het verzorgen van het ontwerp op basis van D&C conform de UAV-gc, de vergunningsaanvragen, de planning, het omgevings- en raakvlakmanagement en de vooroverleggen. Ook coördineerde Markus de aanleg van kabels en leidingen en de begeleiding van niet-gesprongen explosieven. De medewerkers saneerden diverse spots, maakten het terrein bouw- en woonrijp en droegen het geheel ten slotte over aan Gemeente Delft.