GWW.06.18.MKBInfra.4

Artikel delen

In Ouderkerk-Zuid is nieuwbouwwijk Tuindorp, bestaande uit 185 woningen, ontwikkeld. Markus dacht in bouwteamverband mee over het integrale ontwerp en was verantwoordelijk voor de sanering, bouw- en woonrijpwerkzaamheden. Verontreinigde grond werd afgegraven en slib en puin afgevoerd. Verder werden onder meer waterpartijen gegraven en het maaiveld opgehoogd onder geotechnische begeleiding. Duikers, beschoeiing en een damwand werden aangebracht. Het geheel is ten slotte woonrijp opgeleverd.