GWW.06.18.MKBInfra.5

Artikel delen

De Westergasfabriek in Amsterdam verwerkte bijna 70 jaar lang, tot 1960, steenkolen voor de productie van gas. Stadsdeel Westerpark besloot het gebied eind jaren ’90 te transformeren tot cultureel park. Markus realiseerde de sloop en het hergebruik van funderingen en gewelven, de sanering van verontreinigde grond en slib en een park met duizenden bomen, hagen en planten. Het bedrijf legde paden van sierbestrating en halfverharding aan, evenals een recreatieweide, sportvelden en een recreatievijver met betonnen randafwerking en watercirculatiesysteem.