Research Urban Forestry TU Delft

Artikel delen

Op verzoek van Branchevereniging VHG zal op de TU Delft de komende drie jaar een Research Fellow Urban Forestry worden ingevuld.

v.l.n.r.: dr. René van der Velde, decaan Bert Geerkens en VHG-directeur Egbert Roozen ‘planten’ boompjes in het model van de proefbosopstelling die de TU Delft de komende jaren voor haar pand zal opzetten voor onderzoek.

Urban Forestry is een betrekkelijk nieuw vakgebied. Steden staan voor grote uitdagingen. Bomen en bossen kunnen een belangrijke rol spelen in de duurzame toekomst van de stad, maar komen om diverse redenen in het gedrang. De verdere ontwikkeling van dit vakgebied is dan ook urgent en vereist meer academische en professionele aandacht. Om deze reden start Branchevereniging VHG in samenwerking met de TU Delft een Research Fellow(ship) Urban Forestry op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Dr. René van der Velde – landschapsarchitect en universitair hoofddocent aan de TU Delft – gaat de research vormgeven. Samen met de ‘fellowship’ van deskundigen uit het werkveld zal hij de komende drie jaar werken aan een nieuwe ‘taal’ om de symbiose tussen steden en bomen te verbeteren. “Ik noem het Urban Forestry 1.0 waarbij we een verzameld werk maken van alle kennis die er al is over bomen in de stad en die we nog gaan ontwikkelen. Geen boek over stadsbomen, maar een boek over bomensteden.”