Breng uw stem uit bij de Innovatieroute

Artikel delen

Ook dit jaar reikt de beursorganisatie een prijs uit voor het meest innovatieve product. Gedurende de vakbeurs worden innovaties beoordeeld door een vakjury en door bezoekers. U kunt de innovaties bekijken door de innovatieroute te bewandelen en vervolgens uw stem uitbrengen op het meest innovatieve product. Deze route en de deelnemende exposanten vindt u op het stembiljet dat u ontvangt bij de entree. De deelnemers zetten wij voor u kort op een rij.

KLEISTER®bh van ByTheWay B.V.

Jaarlijks zijn er alleen al in Nederland 1.400 ernstige bermongevallen met 200 dodelijke slachtoffers. Bermen moeten en kunnen veiliger. Met een tractorband zorgt ByTheWay in één werkgang dat de berm weer vlak en draagkrachtig aansluit op de wegverharding. Tot tien maal efficiënter dan conventionele methodes en één ton minder CO2-uitstoot per werkdag. Met een innovatieve win/win/win tariefformule deelt het bedrijf het voordeel met de wegbeheerders en uitvoerende partnerbedrijven.

Circore van ARN/Duvano

De overheid heeft provincies, gemeenten en waterschappen gevraagd om in 2021 minstens 10% circulair in te kopen. In 2030 moet dat zelfs 50% zijn. Circore speelt hierop in. Van gerecycled kunststof uit auto’s worden damwanden en beschoeiingen gemaakt, met een verwachte technische levensduur van minimaal 50 jaar. Het gerecyclede kunststof is onderhoudsarm biedt antwoord op de groeiende vraag van waterschappen, provincies en gemeenten naar circulaire, duurzame én betaalbare grondkeringen.

Green-Infra

Door gebruik te maken van off-grid systemen is het mogelijk om lokaal energie op te wekken voor eigen gebruik, zonder gebruik te hoeven maken van het energienetwerk van multinationals.

 

Grasfalt van NTP Groep

Grasfalt is een innovatief asfaltmengsel, waarbij bitumen is vervangen door het bio-based bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. Hierdoor wordt een besparing van fossiele grondstoffen en 20% CO2-reductie bereikt door de lagere productietemperatuur van Grasfalt. Olifantsgras slaat daarnaast ook nog CO2 op.

Lightmotion van Lightwell

Smart City ontwikkelingen in de openbare ruimte zijn in opkomst. Laadpaaltjes en internetmasten schieten letterlijk als paddenstoelen uit de grond. Maar is er niet al genoeg meubilair in de openbare ruimte? Daarom heeft Lightwell als Smart Lighting producent de LightMotion ontwikkelt. Dat is een lichtmast met opties om uw elektrisch voertuig, telefoon of e-bike te laden. Daarnaast zijn er opties mogelijk om camerabeveiliging en smartscreens in te bouwen.

Stoneslinger van Wesseler Oude Booyink

De Stoneslinger plaatst zand, grond, compost, mulch, houtsnippers, grind, en andere losgestorte materialen precies waar je het nodig hebt. De afvoerband kan het materiaal tot 30 meter vanaf het einde van de truck plaatsen, afhankelijk van het te plaatsen product.

Treeparker van TreeBUILDERS

De TreeParker is een ondergrondse groeiplaatsconstructie voor stadsbomen. Het systeem bestaat uit TreeParker units die in alle hoogtes leverbaar zijn. Deze units dragen het verkeer en zorgen voor een onverstoorde doorwortelbare ruimte onder de verharding. Wortelopdruk is hierdoor uitgesloten. Het modulaire ontwerp maakt dat het systeem eenvoudig aan te brengen is in verschillende situaties en biedt daarnaast secundaire functies, zoals regenwaterbeheer en ondergrondse bioretentie.

Doorgronden met digitale bril van BAM Infra Energie & Water

Deze innovatie brengt de bestaande ligging van leidingen in de ondergrond digitaal 3D in beeld op een bril bij de medewerker. Hierdoor kan in engineeringsfase lokaal een optimalisatie plaatsvinden bij de keuze van een tracé. Dit zal bijdragen aan een vermindering van graafschades. De innovatie registreert de afwijking en genereert een digitaal bestand voor de beheerder (info van daadwerkelijke ligging gaat naar Kadaster). Hierdoor wordt de totale sector geholpen.

Leica BLK3D van Leica Geosystems

De kunst van fotogrammetrie, maar dan vereenvoudigd: 25 jaar nadat Leica Geosystems de eerste digitale laserafstandmeter op de markt bracht, komt men nu met een nieuwe innovatie waarmee nauwkeurig kan worden gemeten in foto’s.

Veilige fietspaden Van Rens Mobiliteit

Jaarlijks raken meer dan 11.000 fietsers ernstig gewond omdat zij tegen een paaltje botsen of vallen doordat zij in de berm terechtkomen of door een inhalende fietser worden geschampt. In een innovatieve samenwerkingsvorm tussen de overheid, wetenschap en industrie heeft Van Rens Mobiliteit een future proof indeling voor fietspaden gecreëerd. Deze bestaat uit het aanbrengen van kantmarkering langs de zijkanten en een duidelijke aslijn in het midden van het fietspad. Ten slotte worden objecten zoals paaltjes beter zichtbaar door een extra attentiemarkering aan te brengen.

Circuton van GBN

C2CA Technolgy, een bedrijf van GBN samen met TU Delft, heeft ’s werelds eerste mobiele fabriek voor 100 % circulair beton, circuton, ontwikkeld. Daarmee kan gebroken betonpuin on site volledig worden verwerkt tot circugrind, circuzand en circument. Dat kan vervolgens weer worden ingezet voor de productie van nieuw beton. Met deze techniek kan de (beton)materiaalkringloop in de bouw volledig worden gesloten. Het is een prachtige stap naar een circulaire economie en een duurzamere wereld.