VHG en Prinsentuin College Breda openen Groene Hotspot

Artikel delen

Het Prinsentuin College en Branchevereniging VHG openen in Breda de tweede Groene Hotspot van Nederland. Het groene onderwijs en het bedrijfsleven werken op deze regionale ontmoetingsplek nauw samen aan de ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. Wethouder Paul de Beer van de gemeente Breda was donderdagavond 4 april bij de ondertekening aanwezig als enthousiaste supporter van het initiatief.

Van links naar rechts: Groenondernemer Wim van Ginkel (namens Branchevereniging VHG), bestuursvoorzitter ROC West-Brabant Rob Neutelings en wethouder Paul de Beer van de gemeente Breda. Op de achtergrond Bob Schalken (afdelingsmanager Prinsentuincollege) met het team docenten Groene Leefomgeving.

De Groene Hotspot is een belangrijke stap in het streven naar verregaande krachtenbundeling van het groene onderwijs, bedrijfsleven en Branchevereniging VHG. Het is een ontmoetingsplek waar informatie en kennis gedeeld kan worden door studenten van de groene opleidingen, alumni, groene leerbedrijven, innovatieve groenbedrijven, groene hbo’s, lectoren, overheden, leveranciers en adviesbureaus enzovoorts. De komende jaren komen er in het hele land méér Groene Hotspots.

Aansluiting goed geborgd

Een goede koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven is meer dan ooit noodzakelijk, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de onzekere toekomst van de aoc’s. Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van ROC West-Brabant, is dan ook erg blij met de samenwerking: “Er ligt een stevige uitdaging als het gaat om het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor de markt. Die uitdaging kunnen we alleen samen aangaan. In de Groene Hotspot is de aansluiting tussen onderwijs, bedrijfsleven én overheid op een goede manier geborgd. Bovendien sluit het concept naadloos aan op de inspanningen die we de afgelopen drie jaar plegen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en instroom te bevorderen. Dit is het begin van iets heel moois.”

Activiteiten

Prinsentuin College en VHG gaan hard aan de slag binnen de Groene Hotspot. Zo zal de samenwerking met de bedrijven in de regio worden uitgebreid en zal er worden gewerkt aan de verdere professionalisering van de docenten. In samenwerking met de gemeente Breda wordt bovendien vanaf volgend schooljaar de opleiding ‘Klimaatadaptieve stad’ aangeboden.

Groene ambities

Wethouder Paul de Beer van de gemeente Breda (ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, vastgoed en klimaat) juicht het initiatief van harte toe. Hij ziet kansen voor de Groene Hotspot om bij te dragen aan de groene ambities van Breda. Zo wil de stad meer natuurinclusief bouwen en particulieren verleiden om hun tuinen meer klimaatbestendig te maken. “Breda wil in 2030 de eerste Nederlandse ‘stad in een park’ zijn”, aldus De Beer. “Er is dus nog heel veel te realiseren binnen de groen-blauwe agenda. Daarin zie ik voor de partijen in deze Groene Hotspot een belangrijke rol weggelegd.”

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van deze Groene Hotspot zijn Prinsentuin College Breda/ROC West-Brabant en Branchevereniging VHG, die de belangen van de ondernemers in het groen behartigt.