Gevaren langs de weg verminderen

Artikel delen

Het ontbreken van pionnen, geen verkeersborden met een verminderde snelheidsaanduiding, geen signaalkleding en geen persoonlijke beschermingsmiddelen. Een hoveniersbedrijf heeft een boete van € 15.600,- gekregen omdat medewerkers zich niet aan de veiligheidseisen hebben gehouden. Hoe kan dit gebeuren? En nog belangrijker misschien wel, hoe kan dit voorkomen worden?

Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid bij het werken langs de weg. De opdrachtgever, de wegbeheerder, de aannemer of uitvoerend bedrijf en de medewerker zelf. Wil je een veilige situatie, werkplek en omgeving? Dan moeten er goede afspraken gemaakt worden tussen de verschillende partijen. Welke maatregelen kun je nemen?

  • Inventariseer voorafgaand aan de opdracht welke risico’s er zijn en maak afspraken over maatregelen en de uitvoering.
  • Volg de richtlijnen van het CROW.
  • Draag signaalkleding zoals een veiligheidshesje, een veiligheidsbroek met reflectoren, en veiligheidsschoenen.
  • Afhankelijk van werkzaamheden die worden uitgevoerd moeten ook andere PBM’s beschikbaar zijn.
  • Zorg dat alle medewerkers die langs de weg werkzaamheden moeten uitvoeren daar een opleiding voor hebben gehad (zie ook de Arbowet).

Cursus veilig werken langs de weg

AAB helpt organisaties bij het verzorgen van een cursus of instructie ‘Veilig werken langs de weg’. Kies een incompany of open inschrijving cursus CROW 96b (niet-autosnelwegen/bebouwde kom) voor leidinggevenden of 96a (snelweg, ook mogelijk met CCV). Tijdens de CROW 96b wordt in de middag met een bordenwagen geoefend op de meest voorkomende situaties.

Bronnen: Arbocatalogus en Stigas

AAB Training & Opleiding, www.aabgroep.nl