Eerst denken, dan investeren

Artikel delen

MKB INFRA mag aan de meest uiteenlopende overlegtafels aanschuiven. Op een gegeven moment ga je dan zien dat er altijd wel een verband is tussen de onderwerpen aan de verschillende tafels. Daar hoef je geen groot geleerde voor te zijn. Degenen die maar aan één tafel zitten zijn dat meestal wel. En juist die mogen kennelijk de verbanden niet zien.

Zeer recent is het Deltaplan Mobiliteit gepresenteerd en als partner van de Mobiliteitsalliantie staat MKB INFRA volledig achter dat plan, dat beantwoordt aan de opdracht voor de Mobiliteitsalliantie. De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert. Een prachtige blik naar de toekomst van de mobiliteit, met een doorwrochte investeringsagenda op basis van alle thans bekende uitgangspunten. Maar wat als die uitgangspunten juist de basis vormen voor de mobiliteitsproblematiek?

De verdere verdichting en verstedelijking in de Randstad is als vaststaand genomen. En dat terwijl we ons moeten afvragen of we niet al over de capaciteit van de stedelijke infrastructuur heen zitten. Niet alleen de bovengrondse mobiliteitsinfrastructuur, maar met name de ondergrondse netwerken, zoals riool, elektriciteit en water. Daar is een enorme achterstand in te halen, die (vanuit Mobiliteitsalliantie-oogpunt terecht) niet is meegenomen in deze Investeringsagenda. Die inhaalslag vergt vele tientallen miljarden erbij, nog los van de door de stedelijke verdichting noodzakelijke capaciteitsverhoging. Miljarden die misschien beter kunnen worden aangewend om de mobiliteitsbehoefte verder te spreiden over het land. Daar waar mobiliteitsverbetering, circulariteit, duurzaamheid en leefbaarheid niet tot allerlei ingewikkelde binnenstedelijke ingrepen (inclusief mobiliteitsbeperkingen) leiden, maar van grond af aan tot de ideaalsituatie kunnen worden gerealiseerd. De Mobiliteitsalliantie heeft zich die vraag niet hoeven te stellen, maar de verantwoordelijke bewindslieden moeten dat wel. Dat doet niet af aan het Deltaplan met zijn toekomstplannen en projecten, maar zou wel moeten leiden tot een andere Investeringsagenda…

Philip van Nieuwenhuizen

Voorzitter/directeur MKB INFRA

 

MKB INFRA

Nieuweweg 226, 3905 LT  Veenendaal

Postbus 1085, 3900 BB  Veenendaal

Tel. (0318) 544 905

Fax (0318) 544 909

secretariaat@mkb-infra.nl

www.mkb-infra.nl