Molenhof: uitdaging op een postzegel

Artikel delen

Technische uitdagingen zitten niet alleen in grote werken maar vaak juist ook in de kleinere. De Molenhof nabij het centrum van Apeldoorn is zo’n kleiner werk. Dit gebied met nieuwbouwwoningen is gesitueerd rondom een parkje in de vorm van een driehoek met afgeronde hoeken.

 

Infiltratieriolering in Schots granulaat. Foto: Schaufeli Wegenbouw.

Rondom dit centrale parkje is bestrating aangelegd van gebakken materiaal. Daarvoor zijn verschillende formaten gebruikt. Voor de straat is dikformaat (200x85x65mm) in keperverband gebruikt, voor de parkeervakken is gekozen voor een dikformaat (200x85x65mm) in elleboogverband en voor de voetpaden is een waalformaat (200x85x48mm) in halfsteensverband gelegd. Zowel straat als parkeervakken als voetpaden zijn uitgevoerd in rood genuanceerd.

Dwarsnaden voorkomen

Voor aannemer Schaufeli Wegenbouw uit Apeldoorn zaten er verschillende uitdagingen in het werk. Met gebakken materialen is het de uitdaging om het lijnenspel vast te houden en slagen in het werk te voorkomen. Ook het beperken van knipnaden was bij de vorm van deze straat een uitdaging. Directievoerder Tonnie Berends van de gemeente Apeldoorn: “Het zijn veel bochten. Daardoor moet je elke keer het keperverband opnieuw opzetten om lelijke dwarsnaden te voorkomen. Maar dat is prima gelukt.” In de uitvoering had Schaufeli te maken met gebrek aan ruimte en parkeerplaatsen, terwijl ondertussen ook de aangelegen woningen werden afgebouwd.

Er is gebakken materiaal gebruikt in verschillende formaten en kleuren. Foto: Schaufeli Wegenbouw.

Infiltratie

Bijzonder in het ontwerp is vooral de infiltratie van hemelwater. De straat heeft een afschot richting het centrale parkje. Langs de rand van dat parkje is een gootconstructie gelegd met daarin straatkolken 450x450x900 mm met een waaierrooster. Deze kolken zijn aangesloten op een Infiltratie- en Transportriolering PP ø 160 mm, die gelegd is in een laag split van Schots graniet.

De laag Schots graniet is 2,20 meter breed en bevindt zich deels onder de straat en deels onder het groen van het parkje. Berends: “Schots graniet is daarvoor een geschikt materiaal omdat het voldoende holle ruimtes bevat en ook nog in elkaar haakt. We passen dat vaker toe, maar meestal naast de rijbaan. Hier ligt het vanwege ruimtegebrek grotendeels onder de rijbaan. Dat vereist extra aandacht. Je kunt niet in één keer 25 cm storten en met een zware trilplaat verdichten. Je moet werken in laagjes van 10 cm die je met een lichte trilplaat verwerkt.”

De toegangsweg naar de Molenhof heeft een mol goot in het midden van de straat. De straatkolken daarin zijn aangesloten op een Infiltratie- en Transportriool die in een 1,80 meter brede strook Schots graniet is gelegd. De straatkolk op het diepste punt kan ook spuien op het vuilwaterriool, zodat ook bij hevige buien wateroverlast wordt voorkomen.

SEB-certificaat

De gemeente Apeldoorn kiest bij de aanbesteding van straatwerk bewust voor een bedrijf met een SEB-certificering. “Dan kun je er van uitgaan dat het bedrijf kennis van zaken heeft en kwaliteit levert”, zegt Berends. Het werk aan de Molenhof heeft dat opnieuw bevestigd. “Over het resultaat zijn we zeer tevreden.”

Directeur Ronald Schaufeli van Schaufeli Wegenbouw geeft aan dat dat goede resultaat mede te danken is aan het samen optrekken van gemeente en aannemer. “De gemeente staat als opdrachtgever open voor aanvullingen die de aannemer doet vanuit zijn vakkennis.”