Infra Relatiedagen biedt interessant Kennisprogramma

Artikel delen

Infra Relatiedagen 2020 in Hardenberg heeft naast een bruisende beursvloer met ruim 360 exposanten ook een inspirerend Kennisprogramma op woensdag 5 februari 2020. De informatieve en interactieve lezingen zijn gratis bij te wonen en vinden plaats in het Kennistheater tussen Hal 3 en 4.

Real-time inzicht voor wegbeheerders, door data uit duizenden auto’s

Wanneer: 14.00 uur – 14.30 uur
Wie: Coen Smits, Unihorn BV – Strukton Civiel
Wat:
Er worden steeds meer en betere geluidsreducerende deklagen toegepast. Het grootste nadeel hiervan? De gevoeligheid voor rafeling. Jaarlijkse inspecties voeden de beheersystemen van de wegbeheerders en op basis van deze informatie wordt een onderhoudsplanning voor de komende jaren gemaakt. En tóch zijn elke winter spoedreparaties nodig omdat het groot onderhoud toch net iets te laat komt, of de inspecteur de rafeling net iets te licht beoordeelde.
Door het leasepark van Strukton Civiel uit te rusten met de innovatie Wegenwijs, monitoren zij de staat van het wegdekoppervlak continu en elke dag. Met de data die hiermee wordt ingewonnen kan niet alleen de actuele staat, maar ook de ontwikkeling van de rafeling inzichtelijk worden gemaakt. Dit biedt wegbeheerders inzicht in het beste moment voor groot onderhoud en adviseert daarnaast in het beste moment om levensduur verlengend onderhoud (LVO) uit te voeren.

Toekomstbestendig asfalt

Wanneer: 14.45 uur – 15.15 uur
Wie: Rien Huurman, BAM Infra Asfalt
Wat:
BAM Infra Asfalt heeft én-én-én-én asfalt ontwikkeld dat aan het behalen van de klimaatdoelstellingen een forse bijdrage kan leveren. In de lezing neemt BAM u mee in de ontwikkeling van én-én-én-én asfalt die begon in 2013 en nog steeds doorgaat. Duidelijk wordt wat én-én-én-én asfalt is en hoe het bijdraagt aan het behalen van uw doelstellingen. En-én-én-én asfalt wordt sinds 2016 toegepast en het toepassingsgebied groeit steeds sneller. Om in de nabije toekomst op grotere schaal én-én-én-én asfalt te kunnen leveren zijn investeringen noodzakelijk. BAM gaat daarom graag met u in gesprek.

Hoe denken opdrachtgevers en opdrachtnemers over Circulariteit?

Wanneer: 15.30 – 16.00 uur
Wie: Jan Hendrik Fischer, Rayonmanager en Harry Hofman, Regisseur Circulaire Grondstoffen, Strukton Civiel
Wat:
Wat verstaan we onder circulariteit en hoe vertalen we dit nu naar concreet beleid en uitvoering? Moeten we vaste patronen doorbreken en waar zit de toegevoegde waarde? In de markt zien we veel verschillende bewegingen en initiatieven, zoals materialenpaspoort, CB23, SBIR, Madaster en het Circulaire Viaduct. Door de bomen is soms moeilijk het bos te zien.
In deze sessie ontleden de sprekers met opdrachtgevers en opdrachtnemers het begrip circulariteit en worden de verschillende invalshoeken bekeken, hoe we dit in aanbestedingen kunnen meenemen. Samen kunnen we grondstoffen ketens sluiten.

Innovatief inmeten: C5-IRI tool (langsonvlakheid)

Wanneer: 16.15 uur – 16.45 uur
Wie: Marcel Kuipers, Geomaat
Wat:
Heeft u geen inzicht in de langsonvlakheid van de weg? Wilt u na aanleg van de weg weten of de weg voldoet aan de eisen van Rijkswaterstaat? Wilt u veel informatie over de weg zonder hoge kosten (aan bijvoorbeeld verkeersmaatregelen)? Door de C5-IRI tool wordt de langsonvlakheid van de weg tot op de millimeter nauwkeurig in kaart gebracht. Geomaat scant de weg in met de Streetmapper-360. De Streetmapper rijdt met het verkeer mee en meet heel nauwkeurig elke cm2 in. Zo heeft Geomaat snel inzichtelijk wat de lengte- en dwarsprofielen van de weg zijn en wat de verkanting en eventuele spoorvorming is. Voldoet de weg niet meer aan de eisen van Rijkswaterstaat? Dan maakt Geomaat een asfaltontwerp.

Herziene norm van botsveiligheid

Wanneer: 17.00 – 17.30 uur
Wie: Bax van Boxtel, Technical Manager Pole Products
Wat:
In Europa moeten lichtmasten voldoen aan EN 40 en ondersteunende constructies voor verkeersborden en verkeerslichten aan EN 12899. Daarbij moet in geval van botsveiligheid een test zijn uitgevoerd volgens EN 12767, die in 2019 is herzien. Botsveiligheid is een complexe materie en inzichten op dit gebied veranderen. De aanpassing in de Europese norm voor botsveiligheid heeft als gevolg dat de notatie van de vereiste prestatieklasse van constructies voor wegen, zoals lichtmasten en bewegwijzeringsmasten, verandert. De aanduiding van de prestatieklassen wordt langer, maar ook duidelijker waardoor een betere keuze gemaakt kan worden voor gedrag van een mast bij een aanrijding. In deze lezing wordt u door de wijzigingen gevoerd.

Tenders winnen met de beste milieukostenindicator (MKI)

Wanneer: 18:45 – 19:15 uur
Wie: Kamiel Jansen, Primum (onderdeel van Aveco de Bondt).
Wat:
Opdrachtgevers willen vaker duurzame oplossingen inkopen. Dit kunnen zij doen door naast prijs ook de milieueffecten van de inkoop mee te nemen in de uitvraag door middel van de milieukostenindicator (MKI). Deze vorm van uitvragen vindt plaats door grote én kleinere opdrachtgevers. Duurzaamheid wordt dus een steeds belangrijker onderdeel bij deze uitvragen, waarmee ook grote financiële voordelen zijn te halen. Voor veel aannemers is dit echter een nieuw en daarom lastig thema. Via deze lezing geeft de spreker uitleg over wat de MKI is en de samenhang met de meest voorkomende begrippen. Bovendien laat hij zien hoe je jezelf als aannemer kan onderscheiden en waar de kansen liggen op het gebied van een DuboCalc-berekening en het maken van project specifieke levenscyclusanalyse (LCA’s). In combinatie met goede en minder goede voorbeelden, waarmee deze complexe materie een stuk overzichtelijker wordt.

Gaan we vanaf 2021 eenvoudiger én beter infraprojecten realiseren met de Omgevingswet?

Wanneer: 19:30 – 20:00 uur
Wie: Juul Osinga, Aveco de Bondt
Wat:
Naar verwachting treedt over minder dan een jaar (op 1 januari 2021) de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet moet het eenvoudiger worden om infra projecten te starten en te realiseren. Bovenal moet de besluitvorming rondom infraprojecten beter verlopen, zodat het beter geïntegreerd is in de leefomgeving, maar ook dat er meer draagvlak voor is. Minder regels en vergunningplichten, maar ook méér participatie van belanghebbenden en samenwerking tussen overheid, markt en samenleving. Mooie ambities, maar wat betekent dit voor de praktijk? Hoe gaan we hier met elkaar werk van maken? Tijdens deze lezing volgt een korte introductie over de Omgevingswet, waarbij een concrete vertaalslag is gemaakt naar wat het betekent voor professionals die werkzaam zijn in de grond- weg- en waterbouw.