Coronacrisis en fiscale maatregelen

Artikel delen

Bouwend Nederland beantwoordt op haar website veel vragen die ondernemers hebben over de coronacrisis. Wij geven u hier inzicht in de fiscale maatregelen die zijn genomen om de gevolgen voor uw onderneming te beperken. Meer weten? Ga naar de website van Bouwend Nederland.

Welke fiscale maatregelen zijn in verband met het coronavirus genomen?

Als ondernemer zult u rekening moeten houden met mogelijke betalingsproblemen. De overheid heeft diverse maatregelen bekend gemaakt, de belangrijkste op dit moment zijn:

 1. Uitstel van betaling bij de Belastingdienst wordt eenvoudiger.
 2. De invordering wordt direct na uw verzoek stopgezet
 3. Geen verzuimboete bij niet tijdig betalen van uw belastingen.
 4. Een deskundigenverklaring voor uitstel blijft nodig.
 5. Vrijwel geen invorderingsrente of belastingrente.
 6. Verlagen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
 7. Er komt een speciale MKB-lening met staatsgarantie.
 8. Werknemers kunnen gedeeltelijk in de WW.

Hoe zit het met uitstel van belastingbetaling door het coronavirus?

In de brief van 12 maart 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kenmerk CE-AEP/20072624, en mede ondertekend door de Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, wordt de mogelijkheid geboden om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen aan ondernemers om hun liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden. De fiscus zal dan de verzuimboete voor het niet op tijd betalen van de belasting schrappen of terugdraaien. Let op! De verzuimboete voor het niet tijdig indienen van de aangifte blijft wel van kracht, dus u moet wel een juiste en tijdige aangifte indienen.

Wat zijn de vereisten voor een verzoek tot uitstel van betaling?

De Belastingdienst wil uitstel van belastingbetaling voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom krijgt u nu na uw verzoek direct 3 maanden uitstel. U hoeft hiervoor geen bewijzen mee te sturen. Alleen bij langer uitstel vraagt de Belastingdienst aanvullende informatie.

Heeft u betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis? Dan kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige).

Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving – geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Waarmee moet u rekening houden wanneer u bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen?

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.

U stuurt uw bief of het formulier inclusief de verklaring van derde en motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

U kunt zelf een korte brief  insturen of het standaard formulier van de Belastingdienst gebruikt. Dit kunt u hier downloaden.

Wat kan ik als ondernemer zelf doen?

 1. Verminder uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, deze verzoeken i.v.m. het coronavirus worden door de Belastingdienst ingewilligd.
 2. Vraag uitstel van betaling aan voor nog verschuldigde omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting of inkomstenbelasting.
 3. Is echt sprake van zwaar weer, dan kan het handig zijn om ook betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u bij een faillissement van de onderneming aansprakelijk kunt worden gesteld voor de loon- en omzetbelastingschulden van de onderneming.
 4. Vraag BTW terug als blijkt dat uw debiteuren u niet kunnen betalen.
 5. Pas op met inlenen van personeel, als degene waar u personeel van heeft ingehuurd de loonheffing niet zou betalen, kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 6. Verwacht u over 2020 verlies te maken door het coronavirus, dan kunt u direct na afloop van dit jaar een verzoek tot voorlopige verliesverrekening indienen. U kunt uw verlies over 2020 dan verrekenen met de winst over 2019. Dit kan via een voorlopige carry back, u kunt dan 80% van het verlies verrekenen.

Welke overige fiscale maatregelen zijn genomen?

Gunstige voorwaarden en garantstelling overheid door coronavirus

Indien kleine tot middelgrote ondernemingen in de financiële problemen komen door het coronavirus, wil het kabinet garant staan voor de leningen van deze ondernemingen. Het Ministerie is aan het onderzoeken of de bestaande regeling Borgstelling BMKB, die bedoeld is om investeringen door kleine ondernemingen te stimuleren, kan worden opengesteld voor bedrijven die hun inkomsten zien teruglopen door het coronavirus.

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn.