Haal groen uit geclusterde bestekken

Artikel delen

De groenbranche spant zich in deze bijzondere periode enorm in om zoveel mogelijk door te gaan met de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen, waaronder ook het (chemievrij) bestrijden van onkruid. Uiteraard met inachtneming van de instructies voor veilig en gezond werken. Zorgen zijn er wel over de orderportefeuille voor het najaar en volgend jaar. Vooral omdat circa driekwart van de gemeenten verwacht extra te moeten gaan bezuinigen. Zal groen het kind van de rekening zijn? Juist nu de waardering voor groen in de leefomgeving zo is toegenomen? Een interview met VHG-directeur Egbert Roozen.

Tekst: Annemieke Bos, VHG
Beeld: VHG

Groenwerkzaamheden kunnen in deze periode gewoon doorgaan.

Groen draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Branchevereniging VHG heeft bij het uitbreken van de coronacrisis snel een brede informatievoorziening en dienstverlening opgezet, zowel voor leden als niet-leden. “We helpen ondernemers bij het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen in de richting van hun medewerkers en ondersteunen hen in de communicatie naar hun klanten”, aldus Roozen. De vereniging heeft zich ook verbonden aan het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In lijn met dat protocol heeft VHG een overzichtelijke handreiking gemaakt voor de ondernemers in de groene branche. “We zien dat de groenbedrijven daar serieus mee aan de slag zijn gegaan. Op het bedrijf, tijdens vervoer en op locatie bij de opdrachtgever. Zo voldoen we als sector aan de anderhalvemetersamenleving.”

Veilig doorwerken

VHG maakt zich er hard voor dat de bedrijven onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk kunnen blijven doorwerken. Zo staat de branchevereniging in nauw contact met onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken om voortdurend informatie aan te leveren over de ontwikkelingen in de groene branche. Maar ook om aan te geven wat er nodig is om veilig te kunnen blijven werken en de markt op gang te houden.

Ontclusteren

Ondanks alle inspanningen ondervindt de groenbranche problemen bij de continuering van projecten en in de planvorming. Dat zit ‘m deels ook in de manier waarop de aanbestedingspraktijk nu is georganiseerd. “Groenaanleg en -onderhoud zit vaak geclusterd in grotere bestekken”, legt Roozen uit. “Het zou beter zijn om het groen uit deze clustering te halen en apart aan te besteden. We willen hiervoor aan tafel met Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten om samen te kijken wat er gedaan kan worden om de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen in de openbare ruimte en natuurinclusieve gebouwen voort te zetten. We hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om hierbij te helpen.”

Dit najaar verschijnt de VHG handleiding De Levende Openbare Ruimte.

Aanbestedingen in stand houden

Het is belangrijk overheden te motiveren door te gaan met aanbestedingen en vergunningverlening voor groenprojecten en natuurinclusief bouwen. “Bezuinigen zou echt heel onverstandig zijn”, aldus Roozen. “Overheden kunnen het groen juist inzetten om de vele baten als het gaat om klimaatbestendigheid, biodiversiteit, de kwaliteit van de openbare ruimte en beheersing van plagen zoals de eikenprocessierups. Groen is namelijk niet langer alleen maar decoratie, maar draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit, de gezondheid van mensen en de circulaire economie. Het biedt oplossingen voor klimaatadaptatie en is bovendien economisch aantrekkelijk. De bewustwording van deze meerwaarden van groen is de laatste jaren enorm gegroeid. We zien tal van inspirerende voorbeelden bij provincies, gemeenten en waterschappen om te werken aan een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ook bij bewoners is er zeker waardering.”

De Levende Openbare Ruimte

De coronacrisis brengt grote onzekerheid. Voor de groenbranche is het afwachten wat het najaar gaat brengen. De vooruitzichten lijken niet erg rooskleurig, dat blijkt wel uit de schattingen over de krimp van de economie. Uit een enquête van de Volkskrant onder gemeenten blijkt dat 77% van de gemeenten verwacht extra te moeten bezuinigen door dalende inkomsten en stijgende kosten als gevolg van de coronacrisis.
Roozen hoopt dat het groen dan niet, zoals bij de vorige economische crisis, op de lijst komt van posten waarop bezuinigd kan worden: “Gemeenten zullen de afweging moeten maken. Ik hoop dat ze daarbij aandacht hebben voor de meerwaarde van groen op allerlei fronten. Daarover is inmiddels veel kennis beschikbaar. We zijn momenteel bezig om die kennis te bundelen in een handleiding De Levende Openbare Ruimte. Deze is bedoeld als bron van inspiratie en informatie voor Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, stedenbouwkundigen, planologen, landschapsarchitecten, docenten en groenprofessionals. We verwachten die dit najaar te presenteren. Daarnaast kunnen belangstellenden ook de andere handleidingen raadplegen over De Levende Tuin en Het Levende Gebouw.”