Hulpbrug beperkt verkeershinder bij wegwerkzaamheden

Artikel delen

Een innovatieve composieten hulpbrug moet de verkeershinder bij wegwerkzaamheden aanzienlijk gaat verlagen. Samen met FiberCore Europe en Rijkswaterstaat ontwikkelde KWS (onderdeel van VolkerWessels) de slimme, tijdelijke brug ‘HUGO’ (Hulpbrug bij Groot Onderhoud): een lichtgewicht, demontabele brug die op de rijbaan wordt geplaatst. Het doorgaand verkeer rijdt over de hulpbrug terwijl de werkzaamheden tegelijkertijd onder de brug plaatsvinden.

De hulpbrug biedt niet alleen een oplossing voor verkeershinder, maar biedt ook een veilige werkomgeving voor de wegwerker. De hulpbrug is geschikt voor het vervangen en de renovatie van voegovergangconstructies, groot onderhoud aan viaducten en bruggen, het aanbrengen, herstellen of vervangen van duikers (waterhuishoudkundig en/of ecologisch), als tijdelijk ecoduct of als verbinding voor hulpdiensten of OV-busbanen.
KWS nam het initiatief om met partner FiberCore Europe (FCE) een prototype te bouwen. De basis hiervoor is de composiet (permanente) verkeersbrug, waarvan FCE er alleen in Nederland al zo’n 100 plaatste. Ook plaatste het bedrijf al eerdere (tijdelijke) fietsbruggen in projecten van KWS. Civiele Technieken deBoer was ook betrokken bij de ontwikkeling van de hulpbrug.

Doorstroming en doorwerken

De hulpconstructie wordt als ‘verticale fasering’ over het werkvak geplaatst waar de werkzaamheden plaatsvinden. Bovenlangs (over de brug) rijdt het verkeer veilig met een snelheid van 50 km/uur over de rijbaan waaraan wordt gewerkt. Dit voorkomt omleidingen en opstoppingen op het omliggende wegennet. Dit betekent ook dat de werkzaamheden geen belemmering zijn voor hulpdiensten en dat zij van de bestaande aanrijroutes gebruik kunnen maken. Voor de wegwerkers betekent toepassing van de hulpconstructie een veilige, fysieke scheiding tussen de verkeersstroom en hun werkomgeving. De aparte werkomgeving heeft een maximale werkhoogte van circa twee meter.
Na uitvoerig testen van het prototype zijn inmiddels twee volledige hulpbruggen beschikbaar. KWS is samen met Rijkswaterstaat nu op zoek naar de eerste projecten voor toepassing van de hulpbrug. Suggesties vanuit andere wegbeheerders zijn welkom, naast potentiële projecten van de beide partners zelf. KWS trekt de komende twee jaar samen met Rijkswaterstaat op om deze innovatie te optimaliseren, in te zetten en te monitoren.