‘Blijven investeren slaat de spijker op zijn kop’

Artikel delen

“Nederland moet niet bezuinigen, maar investeren in baanbehoud, goede voorzieningen en een schoon land”. Voor Branchevereniging VHG slaat deze zin uit de Troonrede precies de spijker op zijn kop. “De coronacrisis heeft er stevig ingehakt en we zullen ons schrap moeten zetten om de effecten op de langere termijn het hoofd te bieden. Niet alleen economisch, maar ook sociaal”, zegt Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG.

Roozen: “Ik waardeer de manier waarop in de Troonrede aandacht is geschonken aan hoe corona eenieder heeft geraakt. Ik ben er blij mee, dat ook de ondernemers hier met name zijn genoemd. Zij kunnen blijven rekenen op steunmaatregelen om deze economisch moeilijke tijd door te komen. Ook vind ik de inzet op bij- en herscholing positief, zodat mensen in hun baan behouden kunnen blijven of wellicht de overstap kunnen maken naar een andere branche met meer baanperspectief. Ik ondersteun van harte, samen met MKB-Nederland en VNO-NCW, dat we investerend uit deze crisis moeten komen.
Het kabinet gaat onder andere maatregelen nemen om publieke voorzieningen te versterken, waarbij ook een aantrekkelijke leefomgeving als thema in de Troonrede is genoemd. Ik zie dit als een erkenning van het belang en de waarde van onze leefomgeving en ben benieuwd hoe het kabinet dit verder gaat invullen. Begin augustus stuurde VHG nog een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om vooral in het groen te blijven investeren.”

Regie ruimtelijk beleid

Positief is VHG ook over de grotere rol, die de Rijksoverheid wil gaan innemen in het ruimtelijke beleid in ons land. Er liggen een grote bouwopgave en een stevig klimaatvraagstuk op tafel, waarvoor regie en een samenhangend beleid met provincies, waterschappen en gemeenten nodig zijn. Een aantal jaren geleden pleitte VHG al voor een Minister van Groen om meer nationale afstemming te bereiken. Door het nu innemen van de regierol in de ruimtelijke ordening door de minister van Binnenlandse Zaken ziet VHG haar wens in vervulling gaan. Groen in het bebouwde gebied komt hiermee nog meer op de nationale beleidsagenda te staan en dat biedt kansen voor de groene sector.
VHG gaat zich verder in de kabinetsplannen voor 2021 verdiepen en bepalen waarop aangehaakt kan worden. In het najaar verschijnt er een Klimaatnota, waarin onder andere wordt aangegeven hoe de circulaire economie verder gestimuleerd kan worden. Het kabinet noemt ook maatregelen op het gebied van sociale werkvoorziening, waar VHG zich op gaat oriënteren.