Ben jij al breed inzetbaar?

Artikel delen

De aanneembedrijven krijgen steeds vaker te maken met opdrachtgevers die graag het totaalpakket uitgevoerd zien worden. Zij hechten dan ook veel waarde aan machinisten die breed inzetbaar zijn en hun vak verstaan. Daarbij loopt steeds vaker het grond-, groen- en infrawerk in elkaar over en is kennis over en begrip en verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving van groot belang.

Sociale partners (CUMELA Nederland, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen) hebben het initiatief genomen voor een nieuwe opleiding. Hiermee kunnen werknemers met ervaring in het cultuurtechnisch werk en/of agrarische loonwerk bijgeschoold worden tot groene machinist. Aan het eind van de opleiding is er een praktijkexamen. Als je slaagt, krijg je het diploma machinist cultuurtechniek, uitgegeven door sociale partners en IPC Werkt.

Praktische opleiding

De praktische en modulaire opleiding Machinist Cultuurtechniek leidt op tot vakspecialisten die bekwaam zijn in het werken met de graafmachine en wiellader. Deze groene machinist is een ‘allround’ machinist die in staat is een groot aantal werkzaamheden uit te voeren in de aanleg en onderhoud van de buitenruimte.

Voor wie?

Deze modulaire opleiding is speciaal voor hen die een basisopleiding Groen, Grond, Infra hebben afgerond of medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven uitvoerende diensten in de buitenruimte. De opleiding is onmisbaar voor medewerkers met ambitie van bijvoorbeeld:

  • Cultuurtechnische bedrijven
  • Groot groenbedrijven
  • Loonbedrijven
  • Uitvoerende dienst waterschappen
  • Uitvoerende dienst gemeenten

Resultaat

Na het volgen van de opleiding en met succes het praktijkexamen afgerond te hebben ontvang je het erkende diploma Machinist Cultuurtechniek.

Investering

Werknemers in bedrijven die vallen onder de cao loonwerk (LEO) kunnen in bepaalde gevallen een bijdrage krijgen tot 50% van deze kosten. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op www.ipcwerkt.nl.

Start

De opleiding start op 1 december en wordt eind april 2021 afgerond.

Meer informatie

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Pim de Jonge (tel. 026-3550100) of kijk op www.ipcwerkt.nl