Arnhem zette volgende klimaatstappen

Artikel delen

Tijdens een door Casa en platform Arnhem Klimaatbestendig georganiseerde bijeenkomst over klimaatadaptatie op 6 oktober hebben de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland als eersten de Arnhemse intentieverklaring klimaatadapatie getekend. Sinds 29 september kent Arnhem ook een Boom Kwaliteitsteam.

Door de opwarming van ons klimaat neemt de kans op wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte toe, ook in Arnhem. Dat merkte de stad op 28 juli 2014 toen er in enkele uren tijd ruim 100 mm regen viel en grote delen van de stad onder water kwamen staan met forse schade als gevolg. Op 25 juli 2019 werd het in Arnhem 39,2 C, iets wat nog niet eerder was gebeurd. En in 2020 maakte de stad de derde droge lente op een rij mee.
Klimaatdeskundigen rekenen Arnhem tot de koplopers in Nederland op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. GWW Totaal sprak in nummer 5 van GWW Totaal daarover met Anne Luijten, Trainee Biodiversiteit en Robin Driessen, bestuursadviseur groen en biodiversiteit, van de gemeente Arnhem.

Intentieverklaring

Inmiddels heeft Arnhem nieuwe stappen gezet om de risico’s te beperken en de stad beter bestand te maken tegen klimaatverandering. ‘Om onze stad klimaatadaptief te maken hebben we elkaar allemaal nodig. We staan voor een grote opgave. Samen kunnen we de ambitie om te zorgen voor een klimaatadaptief Arnhem waarmaken’, lezen we in de intentieverklaring. Ook ontwikkelaars BPD en Konder Wessels hebben de intentieverklaring (zie hierna) ondertekend.

Verklaring

‘Arnhem is een mooie, groene stad met een bijzondere ligging op de overgang van Veluwe naar Betuwe, aan de oevers van de Neder-Rijn en IJssel. Hier wonen, werken en recreëren we graag en we willen dat de generaties na ons dit ook kunnen blijven doen.

  • Wij zijn ons ervan bewust dat klimaatverandering nadelige effecten heeft op het leven in onze stad. De gevolgen van extreem weer met schade aan gebouwen, infrastructuur, groen en natuur en gezondheidsrisico’s voor kwetsbare inwoners worden zonder ingrijpen alleen maar groter.
  • Wij werken samen aan het in kaart brengen en actualiseren van de risico’s van de klimaatverandering in onze stad.
  • Wij geloven dat het nemen van klimaatadaptieve maatregelen ons kansen geeft om onze stad zowel leefbaarder als mooier, groener en gezonder te maken.
  • Wij verbinden klimaatadaptatie daar waar mogelijk met andere opgaven zoals de energietransitie, biodiversiteit en sociale cohesie.
  • Wij onderschrijven en ondersteunen de ‘Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020-2030’.
  • Wij zullen ons inspannen om vanuit onze rol en mogelijkheden de genoemde ambities om Arnhem klimaatbestendiger te maken in 2030 als uitgangspunten in onze activiteiten en werkzaamheden.
  • Wij zien kansen om samen te werken, te investeren, te beheren en van elkaar te leren. Wij pakken elke kans om samen met Arnhemmers, bedrijven, (hoge) scholen, instellingen en overheden projecten op te zetten en uit te voeren.
  • Wij zullen samen met anderen deze ambities verder uitwerken en toewerken naar een gezamenlijke uitvoeringsagenda. We streven ernaar deze begin 2021 gereed te hebben.
  • Bij deze aanpak benutten we de kracht van onze samenwerking: van en met elkaar leren, experimenteren, ontwikkelen en uitvoeren.’

Boomkwaliteitsteam

Sinds 29 september kent Arnhem ook een Boom Kwaliteitsteam. Het team bestaat uit zes leden die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd kan adviseren op het gebied van bomen.
De zes leden van het Boom Kwaliteitsteam Arnhem (BKA) zijn: Lianne Konings (voorzitter Groenforum), Arjen van Reden (adviseur), Josan Tielen (programmabegeleider Rijkswaterstaat), Hans Jacobse (docent Management buitenruimte, Groenbeheer en Bomen in de stad op Larenstein), Thera Koppenol (kwaliteitscoördinator, Rijnstate Ziekenhuis) en Hans van den Bos (zelfstandig bosecoloog, natuurschrijver en natuurfotograaf). Als beoogd voorzitter is Hans van den Bos aangewezen. Het Boom Kwaliteitsteam is een uitvloeisel van het nieuwe bomenbeleid dat de gemeenteraad begin dit jaar vaststelde. Het bomenbeleid is erop gericht om nog meer bomen in de stad te krijgen en daarmee een nog groener Arnhem.