Bouwend Nederland en VHG ‘Koninklijk’

Artikel delen

Zowel Bouwend Nederland als VHG mogen zich sinds kort ‘Koninklijk’ noemen. Bouwend Nederland heeft op 7 december 2020 de oorkonde die hoort bij het Predicaat Koninklijk ontvangen. Vier dagen later ontving de Branchevereniging VHG ook de eretitel.

Het predicaat Koninklijk is de oudste koninklijke onderscheiding in Nederland, in 1806 ingesteld door koning Lodewijk Napoleon. Zijne Majesteit de Koning kan het toekennen aan bedrijven, verenigingen en instellingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun vakgebied en de samenleving. De toekenning symboliseert respect, waardering en vertrouwen.

Koninklijke Bouwend Nederland

Bouwend Nederland kreeg op 7 december 2020 de oorkonde die hoort bij het Predicaat Koninklijk tijdens het online congres Nu Bouwen aan Morgen. Hier vierde Bouwend Nederland met leden en stakeholders het 125-jarig bestaan. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, ontving de oorkonde van Jaap Smit, de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en in aanwezigheid van Michel Bezuijen, burgemeester van Zoetermeer: “We zijn enorm dankbaar en trots dat we vandaag deze mooie kroon op het werk van de hele bouw- en infrasector mogen zetten. De voorbije 125 jaar hebben we dankzij de ondernemerszin, de creativiteit en wilskracht van onze leden en rechtsvoorgangers gebouwd aan een vitale sector. Ik wil ook graag mijn dank uitspreken aan alle medewerkers en oud-medewerkers van Bouwend Nederland en al haar rechtsvoorgangers. We zullen het Predicaat Koninklijk met trots voeren en samen met onze leden door blijven bouwen aan het Nederland van morgen.”

Van links naar rechts: Fries Heinis (algemeen directeur Bouwend Nederland), Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland), Jaap Smit (Commissaris van de Koning in Zuid-Holland) en Michel Bezuijen, burgemeester van Zoetermeer.

Geschiedenis

Bouwend Bouwend Nederland is met 4.400 lidbedrijven, van klein tot groot, dé branchevereniging van de bouw- en infrasector in Nederland en richt zich op belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice voor de aangesloten ondernemingen. De basis van de vereniging werd op 14 november 1895 gelegd in het gebouw Kunsten en Wetenschap in Den Haag. Toen werd de Nederlandsche Aannemers Bond (NAB) opgericht. De bond maakte zich vanaf die dag hard voor de belangen van aannemers. De NAB ging destijds van start met 87 leden in zes afdelingen.
In 1919 werd de landelijke Bond van Patroons Verenigingen (PBBN) opgericht om meer aandacht te geven aan de sociale zaken binnen de sector. In 1935 fuseerden NAB en PBBN tot NAPB, de zogenaamde Nederlandse Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland. Veertig jaar later besloten de NAPB en het Algemeen Verbond Ondernemers Bouwnijverheid (AVOB) de krachten te bundelen in het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB). Het NVOB vertegenwoordigde voornamelijk het midden- en kleinbedrijf. In 2002 ging het NVOB samen met VG Bouw (Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid). Hier is BouwNed uit ontstaan dat twee jaar bestond en de opstap was naar de oprichting van Bouwend Nederland. Het huidige Bouwend Nederland ontstond in 2004 uit een fusie tussen het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) met BouwNed, VIANED, Bolegbo-vok en vocBetonbouw.

Koninklijke VHG

Branchevereniging VHG mag zich sinds 11 december 2020 ‘Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners’ noemen. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft deze eretitel toegekend aan de branchevereniging die dit jaar 100 jaar bestaat. Voorzitter Rien van der Spek en directeur Egbert Roozen namen het bijbehorende predicaat in ontvangst uit handen van Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht en burgemeester Gilbert Isabella van de gemeente Houten.
VHG-voorzitter Rien van der Spek is trots en dankbaar dat hij het predicaat namens alle leden in ontvangst mag nemen. “Het predicaat Koninklijk straalt af op wie we zijn en wat we doen. We werken als VHG-groenprofessionals aan een levende binnen- en buitenruimte. De waarde van groen voor de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen wordt maatschappelijk steeds meer herkend en door dit predicaat nu ook erkend. Zo’n onderscheiding stimuleert ons om ons daar nu en in de toekomst extra sterk voor te blijven maken en vanuit ondernemerschap een nog prominentere plaats voor groen en groene oplossingen te bereiken. Als we kijken waar we nu staan en welke kansen er voor ons groen zijn, dan mogen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Samen maken wij Nederland groen!”

VHG-voorzitter Rien van der Spek en directeur Egbert Roozen nemen het predicaat in ontvangst van Hans Oosters (uiterst links), commissaris van de Koning in de provincie Utrecht en burgemeester Gilbert Isabella (uiterst rechts) van de gemeente Houten.

Geschiedenis

Officieel ging de eerste landelijke vereniging van groenbedrijven op 12 juni 1920 van start. Er werden al direct 145 bloemist-hoveniers als lid ingeschreven. Vanaf het begin werkte deze organisatie onder de paraplu van de Groep Bloemisterij en droeg de naam Kring Bloemist-Hoveniers. In de loop der jaren ontstonden er twee verenigingen: de Kring Tuin- en Landschapsvoorziening (KTL) en de Nederlandse Hoveniers- en Groenvoorzienersvereniging (NHG). Deze verenigingen zijn in 1994 weer samengegaan, de verenigingsnaam is toen gewijzigd in Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).
Tegenwoordig profileert VHG zich breder als de branchevereniging voor ondernemers in het groen. Behalve het behartigen van de belangen van de aangesloten leden, vervult VHG ook een actieve rol in de voorlichting en bewustwording over de baten van groen. Mede daardoor is de maatschappelijke waardering voor groen de laatste jaren veranderd. Groen is niet slechts decoratie, maar wordt steeds meer in verband gebracht met de kwaliteit van ons leefklimaat, de instandhouding van de biodiversiteit en de bevordering van de gezondheid en het welbevinden van mensen.