In de Spotlight

Artikel delen

Klimaatadaptatie en de kansen voor infra

Om de riolering te ontlasten en wateroverlast te voorkomen is het belangrijk om te zorgen voor een betere kwaliteit van het afstromende hemelwater. Vooral op bedrijfsterreinen is er nog veel te winnen. Hoe voorkom je lozing van vervuild water, ontlast je de riolering en voorkom je wateroverlast?

Bouwplaats riolering

Kwaliteit afstromend hemelwater verbeteren

Hevige regenval en droge periodes komen steeds vaker voor. Door de hevige regenval treedt wateroverlast op, terwijl in andere perioden er een tekort is aan water, waardoor verdroging plaatsvindt. Bedrijven ondervinden door wateroverlast veel hinder en schade.
Vroeger ging hemelwater vaak rechtstreeks naar het riool. Tegenwoordig willen we wateroverlast voorkomen en de riolering ontlasten. Voorwaarde hierbij is een betere kwaliteit van het afstromende hemelwater. Met name op bedrijfsterreinen bevat het afstromende hemelwater vaak verontreinigen.
Door hemelwater af te koppelen kun je het doeltreffend gebruiken en voorkom je overbelasting van het rioolstelsel. Dit wordt op steeds meer plaatsen toegepast, al dan niet verplicht. Vooral grote openbare terreinen en industrieterreinen zijn voor afkoppelen geschikt. De kans dat het afstromende water hier vervuild is met oliën of fijn slib is aanwezig. Daarom is een olie- en benzineafscheider (OBA) met een enorme capaciteit gewenst. Dit heeft een flinke investering tot gevolg, maar er zijn andere oplossingen.

Slimme OBA met buffer bespaart kosten

In plaats van een OBA met een enorme capaciteit kun je een teveel aan afvalwater by-passen. In dat geval zal alleen de “first flush” gezuiverd worden en dus niet de gehele flow van de neerslaggebeurtenis. Wil je er zeker van zijn dat al het afstromende regenwater gezuiverd wordt, zonder te by-passen, dan kan het gelukkig ook anders. Een teveel aan water kan tijdelijk gebufferd worden en later alsnog de OBA passeren. Dit is efficiënter en goedkoper.

Klimaatadaptief bedrijfsterrein

Een mooi voorbeeld hiervan is de maatwerkoplossing die ACO maakte voor PARO. Door het benutten van de berging in de terreinriolering, tezamen met een pompput, waarmee een teveel aan water naar een tijdelijke buffer wordt gepompt, wordt wateroverlast op het terrein voorkomen. Middels een automatische gestuurde afsluiter wordt na een regenbui de inhoud van de buffer in zijn geheel via de OBA afgevoerd en gezuiverd waarna het wordt geloosd op het Noordzeekanaal. Daarnaast wordt tijdens droge periode water uit de buffer gebruikt om opgeslagen producten nat te houden. Een mooi staaltje regenwatergebruik en klimaatadaptieve inrichting van een bedrijfsterrein.

ACO
www.aco.nl