‘Groene’ oplossingen met geogrids

Artikel delen

Geokunststoffen van Tensar leveren een steeds grotere bijdrage aan het succes van ‘groene’ geogrid-constructies in de GWW-sector. Het bedrijf adviseert, produceert, levert en ontwerpt al meer dan 35 jaar oplossingen die de belasting op het milieu beperken. Daarbij gaat het onder andere om begroeide gewapende grond en levensduurverlengende funderingsstabilisatie met TriAx®. Daarnaast is graswapening de groene oplossing voor onder andere parkeer en evenementterreinen. Maar ook erosiebeschermingsmatten en knaagdieren-bescherming maken en houden uw project groen.

Bij groen denkt Tensar niet alleen aan groen als in vegetatie, maar ook in groen als belasting op milieu. Daarom levert het bedrijf niet alleen zichtbaar maar ook meetbaar ; ‘groene’ oplossingen. Zo levert een fundering met TrIAx zowel in levensduur en belastbaarheid als in benodigde dikte, absolute constructieve en milieutechnische voordelen ten opzichte van alle andere oplossingen.

talud

‘Groen’ wordt en blijft groen

Zoals gezegd maakt Tensar het mogelijk het groene uiterlijk van onder andere steile taluds en parkeerplaatsen te behouden. De innovatieve systeemoplossingen voor taluds, maar ook keerwanden, bieden daarbij essentiële voordelen. Minder kosten, een geringer ruimtebeslag en een aanzienlijke tijdwinst zorgen voor grote economische voordelen. De basis voor de systeemoplossingen zijn de hoogwaardige, UV-gestabiliseerde en vormstabiele Tensar geogrids. Deze gunstige producteigenschappen zorgen voor een gegarandeerde levensduur, ook bij blootstelling aan de zon. Bij veel ‘groene’ gewapende grondconstructies met omslagtechniek, blijft de vegetatie als UV-bescherming achter en wordt de wapening blootgesteld aan te veel UV. Hierdoor verouderd de wapening snel en wordt de constructie onbetrouwbaar. De HDPE-grids van Tensar blijven echter hun hoogwaardige eigenschappen behouden.
Verder vormen de grids een sterke, vormstijve verbinding tussen geogrids onderling en een eventuele taludbekleding als bijvoorbeeld draadgaaspanelen in het TensarTech SG-Groen systeem. Op deze wijze wordt niet alleen een maximale zekerheid gewaarborgd, maar biedt het SG-systeem een vandalisme en brandveilige oplossing. TensarTech-systemen kunnen derhalve optimaal en zorgeloos aan het landschapsbeeld worden aangepast.

Groene taluds

Maar ook voor het behoud van groene taluds zijn er oplossingen. Denk aan verschillende Vmax-erosiebeschermingsmatten bestaande uit 3-D structuren met vezelvulling voor directe en permanente erosiebescherming. Zo heeft de C350-mat door de kokosvulling het Mulchen-effect, dus het ideale microklimaat voor de zaadkieming en de groei van planten zonder uitspoeling tijdens de vegetatieve ontwikkelingsfase. Maar ook de RP- en RX-geogrids tegen schade door knaagdieren, zijn een goed voorbeeld dat Tensar het groene talud veilig houdt.

Een ultiem voorbeeld van “groenrijden” is onze graswapening voor groenblijvende terreinen als (tijdelijke) parkeerplaatsen en evenmententerreinen. Om te voorkomen dat bij voornoemd gebruik de toplaag (grasmat) kapot wordt gereden met als gevolg (diepe) sporen wordt gebruik gemaakt van geogrids, die de bovenste graslaag versterken. Dat kan zowel in de grasmat als erop.

groen wegdek

Bewezen “Groen”

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn geogrids wel van “plastic” maar niet te vergelijken met niet CE-gecertificeerde bouwproducten van kunststof. Als marktpartij zijn we dan ook druk bezig te voorzien in de vraagstukken rond CO2, milieubelastingen en -scores.
In vergelijking tot traditionele oplossingen keerwanden met beton, wegen zonder mechanische funderingsstabilisatie of (kraan)funderingen op palen, zijn oplossingen van Tensar bewijsbaar “groener”. Dat bewijs leveren we met onze talrijke full scale testen.
Meer en/of zwaardere verkeers- en verticale belastingen zijn mogelijk door de funderingsoplossingen van Tensar. Onze TriAx-oplossingen bieden voldoende zekerheid voor zwaarbelaste wegen en terreinen, waarbij één of meerdere lagen kunnen worden toegepast. Daarbij kan men dan ook toe met beduidend minder funderingsdikte voor gelijke levensduur.
Bij zeer grote verticale belastingen van kraan of opgeslagen materialen wordt zonder problemen de TensarTech Stratum oplossing gebruikt.

zakken

Een andere toepassing voor minder belasting op het milieu levert Tensar asfaltwapeningen als kosten-effectieve, scheurremmende en levensduurverlengende maatregel.

Om dit aan te tonen maken we normaliter eerst een kosteloos advies/toepassingsvoorstel op basis van de vingerende richtlijnen, om te checken hoe een uiteindelijke (funderings- of gewapende grondconstructie eruit zou komen te zien. Daarmee ontzorgen wij u, mede ook door onze praktische kennis en ervaring. Later kan dan mogelijk ook nog een ontwerp worden gemaakt op basis van geotechnisch uitgangspunten waarbij Tensar de ontwerpverantwoordelijkheid op zich neemt.

Projecten

Samen met haar distributeur en andere partijen, is Tensar ook op de markt met Joosten Concepts. Met de betrokken bedrijven worden projecten integraal aangepakt. Door ontzorgen met Ontwerp, Levering en Aanbrengen (OLA) als doel te stellen, is dit een succesvol “tenderteam”.
Projecten maak je namelijk samen, dus Tensar is met haar partners in staat in het voortraject met u het gesprek aan te gaan en mee te werken aan innovatieve, groene, kosten-efficiënte en praktisch ontworpen oplossingen voor uw project.

portretPaul ter Horst, BBA-BEng
Area Manager Benelux, Tensar International | Commisie CROW Asfaltwapening