D0001407L0012034P001_GWW0221GroenVHG3

Artikel delen

Waterkwaliteit. Erasmusgracht, Amsterdam. Beloopbaar helofytenfilter. Natuurlijke oevers voor natuurlijke waterzuivering naast meer biodiversiteit. Beeld: Hinno Wurfbain.

water