Daling Groene Aanbestedings indeX

Artikel delen

Met het uitbreken van de coronacrisis in 2020 waren veel aannemers bang dat na het derde of vierde kwartaal van 2020 het werk stil zou vallen. Gelukkig zijn de geluiden anders. Dit roept de vraag op wat de feiten zijn. Een reden voor TenderGuide en Stichting Groenkeur om gezamenlijk de Groene Aanbestedings indeX (GAX) te ontwikkelen.

bomen planten

Foto: Nationale Bomenbank.

De Groene Aanbestedings indeX staat op 105 en laat een daling zien. Op basis van de aanwezige informatie in TenderGuide is over het eerste kwartaal van 2021 een vergelijking gemaakt met 2020 van nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen en ingegane overeenkomsten vanuit openbare aanbestedingen. Per kwartaal wordt dit overzicht uitgebracht, om zo te volgen wat er gebeurt in de groene buitenruimte.

Eerste Groene Aanbestedings indeX (GAX)

De eerste publicatie van de GAX is een nulmeting en laat een daling zien. Er is een onderverdeling gemaakt naar Aanleg & groenonderhoud, Bomen en Maaiwerken. In het eerste kwartaal van 2021 zijn totaal 105 nieuwe overeenkomsten vanuit openbare aanbestedingen in uitvoering genomen ten opzichte van 120 in 2020. De waarde van de Groene Aanbestedings indeX zal de komende kwartalen toenemen als er een grotere periode wordt vergeleken. Bij alle aanbestedingen spelen seizoensinvloeden ook een rol. Het komend jaar zal dat zeker terug te zien zijn in de cijfers. Waar mogelijk krijgen thema’s ook een plaats. U kunt denken aan een verdieping op contracten met Ecologisch beheren of Circulariteit. De complete onderbouwing is te zien in de infographics op de website.

Aanleg en Groenonderhoud

Er zijn in het eerste kwartaal 52 overeenkomsten vanuit openbare aanbestedingen in uitvoering genomen. Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen nam met 30% af ten opzichte van 2020. Alle type aanbestedende diensten zetten opdrachten uit in deze periode. Week 13 was een korte week in maart en toont daardoor negatief; dit vertekent de grafiek in deze week.

Leveren en verzorgen van bomen

Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen in het eerste kwartaal van 2021 waar bomen de hoofdrol spelen nam met 14% toe. In deze periode zijn daarnaast 28 overeenkomsten in uitvoering genomen. Opvallend is dat de provincies, ondanks hoge ambities, geen openbare aanbestedingen aankondigden in deze periode. De waterschappen daarentegen wel.

Maaiwerkzaamheden

Er zijn 25 overeenkomsten voor maaiwerkzaamheden in het eerste kwartaal in uitvoering genomen. Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen steeg 11% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.

Downloaden Openbare Aanbestedingen Q1 2021.