Klic-melding per 1 april 2021 verplicht digitaal

Artikel delen

Per 1 april 2021 is het verplicht om de Klic-melding volledig digitaal op de graaflocatie te kunnen bekijken. Door de toegenomen hoeveelheid gebiedsinformatie is een geprinte versie of een digitale PDF dus niet meer voldoende.

kabels

Op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is de grondroerder verplicht om alle ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig te hebben. Ter verdere ondersteuning van zorgvuldig graven geldt voor netbeheerders sinds 1 januari 2019 de verplichting om de onderdelen van de gebiedsinformatie die geografische data bevatten in vectorformaat aan te leveren. Het gebruik van vectorformaat biedt namelijk veel meer informatie over de aanwezige ondergrondse infrastructuur voor de opdrachtgever en grondroerder (en aansluitend voor de werkvoorbereider en het graafteam) dan het tot die datum gebruikte rasterformaat. Met het verstrekken van data in vectorformaat wordt een grotere nauwkeurigheid bereikt. Ook is de ontvangen informatie bij het gebruik van een tablet, smartphone of pc veel duidelijker dan bij het rasterformaat.

Digitaal weergeven

De toegenomen hoeveelheid en detaillering van de gebiedsinformatie vereist een digitale wijze van weergeven. Het visualiseren van de informatie via een papieren afdruk zal leiden tot een onleesbare, en in veel gevallen onvolledige, weergave van informatie. Dit betekent dat zorgvuldig graven niet mogelijk is bij gebruik van een papieren afdruk van de gebiedsinformatie met data in vectorformaat.
Om bij gebruik van het vectorformaat te kunnen voldoen aan de eis tot zorgvuldig graven dienen grondroerders de gebiedsinformatie dan ook in digitale vorm raadpleegbaar aanwezig te hebben op de graaflocatie. Vanaf 1 april 2021 zal het Agentschap Telecom tegen grondroerders die de gebiedsinformatie niet digitaal beschikbaar en raadpleegbaar hebben op de graaflocatie handhavend optreden.

Meer informatie: www.klic-app.nl