Onderzoek klimaatadaptatie op bedrijventerreinen

Artikel delen

Op vijf bedrijventerreinen in Noord-Nederland plaatsen Hogeschool Van Hall Larenstein en Hanzehogeschool weerstations. Hiermee wordt de komende twee jaren het weer gemeten. Door het meten van temperatuur, neerslag en gevoelstemperatuur probeert men zicht te krijgen op knelpunten en kansen, en wat er gedaan kan worden om bedrijventerreinen aangenaam en toekomstbestendig te maken met het oog op klimaatverandering.

Weerstation op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden.

Door klimaatverandering hebben we steeds meer te maken met droogte, hitte en intensieve neerslag. Bedrijventerreinen zijn hier door hun verharde inrichting extra gevoelig voor. En ze zorgen voor extra klimaatgevoeligheid bij andere delen van de stad, door bijvoorbeeld hitte-uitstraling of wateroverlast.

De weerstations worden geplaatst op bedrijventerreinen De Hemrik in Leeuwarden, Heerenveen-Zuid in Heerenveen, De Wymerts in Bolsward, Euvelgunne in Groningen en Stadsbedrijvenpark in Assen. Het groene Ecomunitypark in Oosterwolde is een referentie-bedrijventerrein. Op elk bedrijventerrein is een weerstation geplaatst. Daarnaast gaat men gegevens gebruiken van weerstations in de omgeving van de bedrijventerreinen om te kijken wat de verschillen zijn. Door middel van kleine binnenmeters wordt ook de temperatuur in de bedrijven zelf gemeten. Op basis van alle gegevens verkrijgt men inzicht in de temperatuur en neerslag op de bedrijventerreinen. Dit is nodig om de juiste maatregelen te treffen om de bedrijventerreinen aangenaam en toekomstbestendig te maken. Vergroening biedt perspectief in meerdere opzichten, ook voor het stimuleren van biodiversiteit en het bieden van een prettige werkomgeving.

Onderzoek en studenten

Hogeschool Van Hall Larenstein is, samen met de Hanzehogeschool, dit voorjaar gestart met het RAAK-project Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen. Klimaatadaptatie gaat over aanpassen aan het klimaat; intensieve buien, droogte en hitte. In het project wordt kennis ontwikkeld waarmee de implementatie van klimaatbestendige maatregelen op bestaande bedrijventerreinen bevorderd kan worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar maatregelen die integraal verbonden zijn met duurzaam watergebruik, behoud van biodiversiteit, CO₂-neutraliteit en versterking van de economische vitaliteit op deze terreinen.

Een groot deel van het onderzoek wordt door studenten en docenten van Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool uitgevoerd. In het project wordt een werkwijze ontwikkeld voor ontwerp en samenwerking, waarmee overheden en bedrijven in staat zijn om tot passende keuzes te komen voor toekomstbestendige, integraal duurzame inrichting van bestaande bedrijventerreinen, die verder gaat dan alleen klimaatadaptatie.

Het onderzoek wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hogeschool Van Hall Larenstein werkt hierin samen met de Hanzehogeschool en verschillende partijen, zoals gemeenten, waterschappen en bedrijven(verenigingen) in Noord-Nederland.