Betonnen beschoeiing als alternatief voor houten overbescherming

Artikel delen

Hevige regenval in korte tijd is één van de gevolgen van het veranderende klimaat en men zal zich daaraan moeten aanpassen. De afvoercapaciteit van de watergangen zowel in buitengebied als in de bebouwde omgeving, moet worden zeker gesteld en waarschijnlijk ook worden vergroot. Een robuuste oeverbescherming waardoor uitspoelen wordt voorkomen is een noodzaak.

Foto: Filamat

In Nederland kent men een lange cultuur van waterbeheersing en is er enorm veel ervaring opgedaan met het beschermen van de oevers met een harde beschoeiing. Vroeger werden er vaak houten planken en palen gebruikt, eerst met lokaal hout dat met een korte interval moest worden vernieuwd en later is daar tropisch hardhout voor gebruikt.

Enerzijds is er door de relatief korte onderhoudsinterval druk op het gebruik van lokaal hout. Vanuit de noodzaak om houtkap te beperken en onnodig zeetransport te voorkomen, is er druk ontstaan op het gebruik van (tropisch) hardhout.

Betonbeschoeiing van Filamat is al vele jaren een zeer goed alternatief. Er wordt zo min mogelijk beton gebruikt, slechts 10 mm dik. Daarnaast worden zo min mogelijk palen gebruikt, slechts om de 60 cm. Dat levert een enorme vermindering van houtgebruik en bij het gebruik van kunststof palen is er zelfs sprake van houtloos beschoeien.

De lange levensduur heeft nog meer voordelen: flora en fauna wordt zo min mogelijk verstoord. Als dan na de functionele gebruiksduur het materiaal wordt verwijderd, is het altijd nog weer te gebruiken als grondstof, want het is volledig vernieuwbaar. Kortom, alle reden om bij toekomstige projecten dit materiaal te overwegen.

Fydro/Filamat
www.filamat.nl