Nieuwe thermische reinigingsinstallatie voor upcycling van teerhoudend asfalt tot nieuwe grondstoffen

Artikel delen

Het Rotterdamse Recycling Kombinatie REKO zet na een succesvolle testfase het sein op groen voor de ingebruikname van een nieuwe thermische reinigingsinstallatie voor het verwerken van asfalt en dakleer tot nieuwe grondstoffen, elektriciteit en warmte.

Met de bouw van deze installatie – die alle woningen in een stad als Delft van stroom kan voorzien – is een investering gemoeid van 125 miljoen euro. ABN AMRO financiert een aanzienlijk deel van de investering omdat zij het project als een voorbeeld beschouwt van de circulaire economie.

De thermische reinigingsinstallatie kan jaarlijks 1,2 miljoen ton teerhoudend asfalt verwerken en 100 procent omzetten in nieuw zand en grind. Hiermee kan nieuw asfalt en beton worden gemaakt, zodat er minder zand en grind hoeft te worden gewonnen uit natuurlijke bronnen. Bovendien komt er bij de verwerking van het teerhoudende asfalt geen enkele reststof vrij. REKO vervult met deze installatie wereldwijd een voortrekkersrol en beschikt over de grootste capaciteit om verontreinigde bouwstoffen te upcyclen.

Duizend graden Celsius

REKO heeft voor de thermische reiniging van deze minerale reststoffen een nieuw proces ontwikkeld. Tijdens dit proces worden teerhoudend asfalt en dakleer in een ronddraaiende trommeloven bij temperaturen van 1000⁰ Celsius gereinigd. Alle in het asfalt aanwezige schadelijke stoffen worden volledig verbrand; hierbij komen geen afvalstoffen vrij. De recycling levert naast nieuwe grondstoffen – zand, grind en vulstof – óók elektriciteit voor ongeveer 70.000 huishoudens op, doordat de vrijkomende warmte in een stoomturbine wordt omgezet in elektriciteit.

Minder ingrijpen in landschap

“REKO is wereldwijd één van de eerste spelers die teerhoudend asfalt op deze manier recyclet en opwerkt tot nieuwe grondstoffen”, zegt Willem van Bentum, eigenaar van REKO. “Dat betekent dat voor elke ton die REKO verwerkt het niet langer nodig is primaire grondstoffen vanuit het buitenland in te voeren. Het is heel mooi dat de bouwsector nu kan kiezen voor zand en grind dat in eigen land op duurzame wijze is teruggewonnen in plaats van grondstoffen die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld een steengroeve in België of Duitsland. Dat maakt ingrepen in het landschap minder noodzakelijk. We zijn erg blij dat het Sustainable Energy & Recycling Team van ABN AMRO dit project financiert, duurzame projecten zoals deze vereisen vaak eerst een grote investering, voordat het rendement gaat opleveren. ABN AMRO heeft hier met overtuiging voor gekozen.”

Fred Bos, directeur advisory banking bij ABN AMRO Commercial Banking: ”REKO zet hiermee een prachtig circulair initiatief neer. Vanuit ABN AMRO hebben we de ambitie om samen met onze klanten de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Dit is mooi voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt. Dit project is goed voor milieu, maatschappij en de economie.”

Verdubbeling capaciteit van 600.000 naar 1,8 miljoen ton reststoffen per jaar

Het is de tweede installatie die REKO in het Rotterdamse havengebied in gebruik neemt. In 2006 nam het bedrijf een vergelijkbare fabriek met een verwerkingscapaciteit van 600.000 ton minerale reststoffen in gebruik. Sindsdien is met deze installatie ruim 7,5 miljoen ton schoon zand en grind geproduceerd voor de bouwindustrie. Met de nieuwe installatie wordt de totale capaciteit van REKO verdriedubbeld van 600.000 naar 1,8 miljoen ton reststoffen per jaar. Deze installatie is aanzienlijk efficiënter en maakt gebruik van de laatste technologische inzichten. Zo wordt niet alleen minder energie verbruikt, maar ook aanzienlijk meer energie opgewekt. Van Bentum: “We hebben onze ervaringen met de eerste installatie gebruikt tijdens de bouw van deze nieuwe installatie. Dat heeft geleid tot een veel energie-efficiënter proces. Zo hebben we een boiler laten installeren die werkt met een veel hogere temperatuur en druk en zijn er in de stoomcyclus meer warmtewisselaars geplaatst om zoveel mogelijk energie terug te kunnen winnen. Dankzij deze upgrade hebben we de effectiviteit van onze nieuwe installatie sterk vergroot. Je kunt het een beetje vergelijken met een auto die een handgeschakelde versnellingsbak heeft en nu wordt uitgevoerd met een negentraps automatische versnellingsbak. Het principe is hetzelfde, alleen rijdt een negentraps automaat iets zuiniger en efficiënter.”

REKO
www.rekobv.eu