web.D0005764L0012034P001_GWW0122VerhardingenCirculair2

Artikel delen

De pilot met verlichting as a service in Noord-Brabant is inmiddels succesvol afgesloten en opgeschaald. In de eerste fase is 55% energiebesparing gerealiseerd.