web.D0005492L0012034P001_GWW0122GroenVHG6

Artikel delen

In het bomenplan van de gemeente Apeldoorn staat een optimale levensduur van de bomen centraal. Bemesting van lindes vindt gericht en kostenefficiënt plaats met een beluchtingsmachine waarbij de meststof pneumatisch wordt ingebracht. Direct in de bewortelde zone en snel beschikbaar voor de boom. Eventuele verdichting van de bodem kan daarbij gelijk worden opgeheven, waardoor de zuurstofhuishouding verbetert. Foto: idverde Realisatie.