De Europese bouwmaterieelindustrie maakte een grote comeback in 2021

Artikel delen

Uit het Economisch Jaarverslag van de CECE blijkt dat de vraag naar bouwmaterieel in Europa in 2021 op een groeipad bleef, nadat de sector in de tweede helft van 2020, toen de impact van de pandemie aan het wegebben was, al een terugkeer naar groei had gezien. De vraag profiteerde van een combinatie van stabiele prestaties van verschillende eindgebruikerssegmenten en stimuleringsmaatregelen voor de pandemie, waarvan het potentieel in 2021 volledig tot ontplooiing kwam. Anderzijds kreeg de sector bouwmaterieel ook te maken met de ernstigste verstoringen van de bevoorradingsketen in de recente geschiedenis, in het bijzonder tekorten aan grondstoffen en onderdelen, alsook schaars en duur vrachtvervoer.

Foto: Anamul Rezwan via Pexels

Tegen deze achtergrond is de omzetstijging van 24% in 2021 op de Europese markt een opmerkelijk resultaat. De Europese industrie voor bouwmaterieel is inderdaad veerkrachtig, zoals de afgelopen 2 jaar is gebleken. De aanhoudende stijging van de vraag op onze grootste markten, het Europese herstelprogramma en de wereldwijde hausse in de bouw geven een impuls aan onze activiteiten. Wij stellen alles in het werk om de positieve tendens in de komende jaren vast te houden. Daartoe behoren ook de dringende onderwerpen decarbonisatie, digitalisering en de regelgevingsagenda van de EU“, aldus Alexandre Marchetta, voorzitter van CECE, bij de opening van de persconferentie van CECE op 3 maart 2022.

De cijfers bevatten zeker een statistisch “basiseffect” van de jaarlijkse vergelijking, met de enorme daling van de eerste pandemische vergrendeling in 2020. Na de Covid-crisis te hebben doorstaan, is de onderliggende vraag binnen de sector echter sterk gebleven en ligt deze op schema om de kloof met de recordverkoopniveaus van 2007 te dichten.

2021 liet consistente trends zien in alle subsectoren van de uitrustingssector, waarbij alle productsegmenten een omzetgroei tussen 22% en 30% lieten optekenen. Betonmachines kenden de sterkste groei, iets boven de niveaus in de andere sectoren.

Vanuit regionaal oogpunt presteerden de markten die in 2020 het hardst werden getroffen – met name het VK en Spanje – in 2021 het best. Zuid-Europa en de MOE-markten kenden een bovengemiddelde groei van de verkoop, en zelfs de rijpe markten in Noord-Europa kenden een vergelijkbaar herstel. Op geen enkele markt daalde de verkoop in 2021, en de enige markt met een groei van één cijfer was de volumineuze Duitse markt. Het feit dat deze markt nog steeds geen verzadigingsniveau heeft bereikt, kan als een positief resultaat worden beschouwd. Turkije zette zijn herstel voort na de catastrofale achteruitgang van 2018/19 en kende de hoogste groei van alle marktregio’s.

Vooruitzichten 2022

De index voor het ondernemingsklimaat in de sector registreerde zijn hoogste waarde ooit in de enquête van juli 2021 en handhaafde zich gedurende de rest van het jaar op een extreem hoog niveau. In de eerste twee maanden van 2022 was er opnieuw een kleine verbetering, zowel voor de huidige bedrijfssituatie als voor de toekomstige verkoopverwachtingen.

De Europese fabrikanten hopen dat de knelpunten aan de aanbodzijde voor de rest van het jaar minder zorgen zullen baren. De vraagzijde blijft duidelijk sterk, aangezien alle subsectoren van de uitrustingssector verwachtten dat de activiteit in de maanden tot de zomer van 2022 zou verbeteren. In februari van dit jaar bleek uit de CECE Business Barometer dat meer dan 50% van de ondervraagde fabrikanten een orderachterstand van zes maanden of meer had. Alle statistieken en enquêtes in het huidige Economisch Jaarverslag hebben tot dusver aangetoond dat de Europese bouwmachine-industrie zeer goed gepositioneerd is. Deze verwachtingen zullen waarschijnlijk negatief worden beïnvloed door de huidige spanningen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die nu nog niet kunnen worden ingeschat.

Over het verslag

Het Economisch Jaarverslag van de CECE bevat hoofdstukken over de macro-economische situatie, de prestaties van de bouwsector, de belangrijkste markten en de belangrijkste segmenten van de Europese industrie voor bouwmaterieel. Het verslag bevat ook informatie van de nationale verenigingen die lid zijn van de CECE, die meer licht werpen op de regionale ontwikkelingen in de Europese bouwmaterieelsector.