Zorgen over De Pier

Artikel delen

De Pier in Scheveningen is nu nog constructief veilig. Dit is gebleken uit de resultaten van de onderzoeken naar de bouwtechnische staat van de Pier. Op basis van de recente onderzoeksresultaten is echter de verwachting dat bepaalde onderdelen binnen enkele jaren niet meer veilig zijn. De Pier gaat dan mogelijk op slot. Om dit te voorkomen moeten maatregelen worden genomen.

de pier

Pmblom, Wikimedia Commons, 2016.

De Pier is gebouwd in 1961. Kondor Wessels Vastgoed (KWV) heeft namens de Pier BV – de huidige eigenaar van de Pier – vanaf eind 2020 aanvullend onderzoek gedaan naar de bouwtechnische staat. Naast een uitgebreide analyse van alle bouwkundige rapporten van de Pier vanaf 1960, zijn in opdracht van KWV door de technische bureaus Royal HaskoningDHV (RHKDHV) en Ridoh Bouwkosten en Bouwadvies aanvullende visuele inspecties en nieuwe constructie berekeningen uitgevoerd. Ook zijn kostencalculaties opgesteld waaruit moet blijken wat het kost om de Pier in huidige vorm en met het huidige programma langdurig te herstellen (voor de komende 50 jaar). Eind 2021 waren de aanvullende onderzoeken gereed.

Uitkomsten nader onderzoek

De in het werk gestorte betonnen onderdelen zijn volgens het onderzoek in zeer slechte staat en zijn aan vervanging toe. Dit geldt met name voor de eerste 72 meter van de steel (waaronder de entree van de Pier) en delen van de eilanden. Verwacht wordt dat dit punt voor meerdere in het werk gestorte betonnen onderdelen al voor het jaar 2025 wordt bereikt. Voor wat betreft de slechtste onderdelen van de prefab vloeren (cassette platen) kan verdergaande corrosie ertoe leiden dat niet meer wordt voldaan aan het vereiste veiligheidsniveau. Verwacht wordt dat dit punt ook al voor het jaar 2025 wordt bereikt.

In het algemeen kunnen prefab vloeren en kespen naar verwachting middels een kathodische bescherming weer voor langere periode behouden worden. Dit betekent dat een groot deel van de steel/brug kan worden hergebruikt. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit mogelijk is. De kolommen die gerepareerd en geconserveerd zijn begin jaren negentig van de vorige eeuw gaan nog voor ruimere tijd mee. De kolommen die niet geconserveerd zijn destijds, onder de eilanden, zullen moeten worden aangepakt om te kunnen behouden.

De benodigde investering in de Pier om deze geheel te revitaliseren (constructie + opstallen) in de huidige staat komt neer op een investering van een kleine € 40.000.000,-. Hierdoor kan de Pier in huidige vorm weer 50 jaar mee. Eigenaar De Pier BV wil echter een volledig nieuwe en grotere Pier met meer attracties. Volgens de gemeente wil het bedrijf daarom ‘zo min mogelijk investeringen doen in de huidige Pier’ en zijn de renovatiekosten ‘gezien het verlieslatende verdienmodel geen optie’.