web.GWW.04.22.Brand.Colt.3

Artikel delen

Stan veldhuis: “Het ventilatiesysteem in een tunnel moet veelal ook uitgevoerd worden als brandbeveiligingsinstallatie, zodat bij brand de aanwezige personen langer de tijd hebben om de tunnel te ontvluchten en de brandweer bij aankomst met de wind in de rug de brand kan benaderen.”

stan veldhuis