Beperkte netcapaciteit geen belemmering uitrol EV-snelladers

Artikel delen

Het NXT Mobility tankstation in Dronten heeft de Nederlandse primeur en neemt als eerste de door ADS-TEC Energy en Porsche Engineering ontwikkelde snellaadinnovatie NXT ChargeBox in gebruik. Deze met een bufferaccu uitgevoerde snellader, maakt met een kleinverbruiksaansluiting tot 320 kW ultrasnelladen mogelijk. Hierdoor wordt de landelijke uitrol van een ultrasnellaadnetwerk niet meer belemmerd door de in toenemende mate beperkte Nederlandse stroomnetcapaciteit.

Om in de energiebehoefte van het groeiende elektrische wagenpark te kunnen voorzien moet het aantal oplaadpunten in Nederland de komende negen jaar worden uitgebreid met 1,4 miljoen. Ondanks dat de vraag naar elektriciteit de komende jaren enorm stijgt, heeft het Nederlandse elektriciteitsnet op veel plaatsen nu al de maximale capaciteit bereikt. Dit vormt een steeds grotere belemmering voor de elektrificatie van het wagenpark en de energietransitie. Het NXT ChargeBox ultrasnellaadsysteem maakt ondanks de krapte op het stroomnet overal ultrasnelladen mogelijk. Aangesloten op een gangbare kleinverbruikersaansluiting kan de NXT ChargeBox één auto met een laadcapaciteit van 320 kW of twee auto’s tegelijkertijd met 160 kW opladen.
“Door de groeiende behoefte aan ultrasnelladen bij onze klanten, zijn we op zoek gegaan naar toepassingen voor onze eigen stations. Hierbij liepen ook wij tegen de beperkte netcapaciteit die snelladen onmogelijk maakt aan. Het NXT ChargeBox snellaadsysteem biedt ons de mogelijkheid om ondanks de beperkte netcapaciteit toch hoog vermogen snelladen te leveren. De NXT ChargeBox werkt als een powerbank: de accu laadt met laag vermogen op en geeft de opgeslagen elektriciteit met hoog vermogen af. Bij een aansluiting van 50 kW resulteert dit in 270 kW snellaadvermogen en bij een aansluiting van 100 kW in 320 kW”, aldus Boyd Schooneman, Sales Manager van de Nederlandse ADS-TEC Energy distributeur NXT Mobility.

Primeur bij NXT Dronten

Het eerste Nederlandse NXT ChargeBox ultrasnellaadsysteem is geplaatst bij het NXT-tankstation in Dronten. Hier wordt ook gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om naast netstroom op de locatie zelf opgewekte zonne-energie in de accu van de lader op te slaan. Voertuigen rijden daarmee gedeeltelijk op in Dronten opgewekte energie. Gedurende het jaar worden ook andere locaties van NXT Mobility (een initiatief van GP Groot brandstoffen en oliehandel) voorzien van de NXT ChargeBox. NXT Mobility is de Nederlandse NXT ChargeBox distributeur en levert deze oplossing ook aan derden aan.

Peak-shaving en opslag zelfopgewekte stroom

Het NXT ChargeBox systeem biedt de ideale vorm van peak-shaving. Een snellaadsessie start met een enorme vermogenspiek die vervolgens afzwakt naar een lager vermogen. De energieopslag in de accu van de NXT ChargeBox vangt de vermogenspiek aan het begin van de laadsessie op. Als de stroomvraag van het voertuig vervolgens daalt, schakelt de lader weer over op de normaal beschikbare stroomnetcapaciteit. Dit opvangen van vermogenspieken maakt dat zelfs een kleinverbruikersaansluiting volstaat voor het aanbieden van ultrasnelladen. Dit komt tegemoet aan de in toenemende mate beperkte Nederlandse netcapaciteit en scheelt de eigenaar van de lader bovendien fors in de periodieke netbeheerskosten.
De NXT ChargeBox biedt bovendien de mogelijkheid om zelf opgewekte groene elektriciteit, die steeds vaker niet aan het stroomnet teruggeleverd kan worden, op te slaan en ter plekke te gebruiken voor het opladen van voertuigen.