Inspirerend programma op Kennisdeeldag InfraCampus Harderwijk

Artikel delen

Op donderdag 29 september organiseert InfraCampus-Stichting IKN een Kennisdeeldag in de InfraCampus (gebouw 150). Om 9.30 uur openen de deuren van de InfraCampus en om 9.45 uur trapt Gerrit Hasperhoven, voorzitter InfraCampus-IKN de dag af waar onderwerpen als Circulariteit, Milieukostenindicator (MKI) en Levenscyclusanalyse (LCA) centraal staan.

Infracampus IKN

“De Infra sector staat voor grote opgaven, wanneer het gaat om CO2 reductie, hergebruik van materialen en het gebruik van duurzame materialen. Hierbij wordt het steeds belangrijker dat de totale milieubelasting van een product of toepassing wordt vastgesteld en inzichtelijk wordt gemaakt richting opdrachtgevers”, aldus Gerrit Hasperhoven.

Gedurende de Kennisdeeldag kunt u lezingen kosteloos bijwonen, waar de theorie uiteen wordt gezet en wordt vertaald naar de praktijk. Ofwel u ontvangt concrete handvatten om aan de slag te gaan met vraagstukken die binnen uw gemeente of provincie spelen. Ook is de Kennisdeeldag een uitgelezen moment om in een ‘informele setting’ te sparren met exposanten in de InfraCampus.Wij bieden overheidsinstanties en bedrijven de mogelijkheid zich te oriënteren en te leren over oplossingen binnen de bouw- en infrasector voor de vraagstukken van heden om gezamenlijk doelen te kunnen realiseren, wanneer het gaat om klimaatadaptatie en de energietransitie”, vertelt Hasperhoven.

De Kennisdeeldag wordt mede georganiseerd door exposanten van de InfraCampus. Het ochtendprogramma wordt geïnitieerd door Nedal, Saled, Powercast, Spectrum Advies & Design en Antea Group. Dit zijn onder meer bedrijven die actief zijn in de openbare verlichting. Zij constateerden dat in aanbestedingen steeds vaker richtlijnen worden afgegeven voor een LCA. Hiervoor moeten organisaties de hele levenscyclus in kaart brengen, wanneer het gaat om de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe wordt dit inzichtelijk gemaakt, wie kan hier een rol in spelen, welke tools zijn beschikbaar en wie hebben hier reeds ervaring mee. Op deze vragen ontvangt u tijdens de Kennisdeeldag antwoord en dagen wij u uit om de interactie aan te gaan.

Het middagprogramma wordt geïnitieerd door TerraStab, Eayspath Nederland, en PlasticRoad. Zij hebben de krachten gebundeld voor kennissessies over circulariteit. Een belangrijk thema waar al deze partijen dagelijks mee te maken hebben, wanneer het gaat om het verduurzamen van de fysieke leefomgeving. Ook hierbij komt steeds meer de nadruk te liggen op de bewijslast om de milieubelasting inzichtelijk te maken en aan te tonen. In dit proces moet worden nagedacht over afvalstromen, wet- en regelgeving en welke tools hierbij het beste toegepast kan worden. Benieuwd naar de kennis en ervaring van andere partijen in de markt? Bekijk hier het volledige programma.

De Kennisdeeldag is interessant voor beleidsbepalers, verkeersdeskundigen en wegbeheerders, maar ook voor deskundigen in mobiliteit, duurzaamheid en verlichting, die werkzaam zijn binnen de gemeenten en provincies. Wilt u de Kennisdeeldag bijwonen dan kunt u zich hier aanmelden.

InfraCampus-IKN
www.infracampusharderwijk.nl