In de Spotlight

Artikel delen

Marktplein Apeldoorn klimaat- en toekomstbestendig

Het Marktplein van Apeldoorn verdiende na 20 jaar een facelift. Het plein heeft een belangrijke sociale functie, maar miste intimiteit en een menselijke maat. De inwoners van Apeldoorn zijn gevraagd om mee te bepalen hoe het plein er de komende decennia uit moet zien. Hiervoor kreeg het idee van bureau West 8 de meeste stemmen. Hun ontwerp geeft invulling aan een intiemer, groener en gezelliger plein, wat perfect aansluit bij de plannen die Gemeente Apeldoorn heeft voor de binnenstad als stadspark.

Afwatering

De afwatering van het nieuwe plein bleek een behoorlijke uitdaging. Denk hierbij aan een beperkte inbouwhoogte, door de onderliggende parkeergarage en een forse hydraulische uitdaging. Het af te voeren regenwater wordt tevens geïnfiltreerd en moet hiervoor eerst ontdaan worden van vuil en slib. Een lastige opgave, omdat hier maar weinig ruimte voor is.

Afwatering

ExoDrain lijngoot biedt oplossingen

Met een standaard gootsysteem zou het technisch lastig zijn geworden om invulling te geven aan de hierboven genoemde uitdagingen. Daarom is gekozen voor de robuuste ACO ExoDrain lijngoot uit CorTenstaal. Dit systeem biedt de mogelijkheid voor individuele oplossingen en maatwerk. De ExoDrain is een type I goot, hierdoor is het mogelijk de goot op een voldoende draagkrachtige en verdichte ondergrond te plaatsen zonder betonfundatie en ommanteling. Het Trialine sleuf-opzetstuk is vastgelast aan het gootelement. Hierdoor is het systeem snel en eenvoudig te plaatsen. Een speciaal ontworpen vuilvanger zorgt voor zuivering van het regenwater voordat het wordt geïnfiltreerd. Ondanks het robuuste karakter is de uitstraling van deze lijngoot zeer subtiel en minimalistisch.

Afwatering

Slimme verkoeling voor de binnenstad

AfwateringLangs de markt van Apeldoorn is een klimaatstraat gerealiseerd. Voor mens en dier zorgt direct contact met water in de binnenstad tijdens warme dagen namelijk voor een prettiger verblijf. Kleine spuiters en ‘bronnetjes’ zorgen hier voor speelse verkoeling. Langs de Marktstroom ligt een smalle ACO lijngoot. Hierin wordt extra regenwater opgevangen en afgevoerd naar een ondergrondse opslag. Op het marktplein zelf dagen ‘bedriegertjes’ vooral de jonge bezoekers uit verkoeling op te zoeken. Het water van deze fonteintjes wordt opgevangen in een CortTen stalen ExoDrain goot die ACO speciaal voor Rots Maatwerk heeft gemaakt.

Ook op zoek naar slimme watermanagementoplossingen? ACO stelt haar kennis graag ter beschikking, zodat er beter doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. #askACO.

ACO
www.aco.nl