Verbod professioneel gebruik gewasbeschermingsmiddelen weer van kracht

Artikel delen

Twee jaar geleden oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw geen wettelijke grondslag had en (daarom) onverbindend was. Op 8 juli 2022 werd dit arrest echter door de Hoge Raad vernietigd. Daarmee is het gebruiksverbod voor professionals buiten de land- en tuinbouw niet meer onverbindend. Het verbod is dan ook met onmiddellijke ingang weer volledig van kracht.

Milieuvriendelijk onkruidbeheer met heet water. Foto: Weed Free

Harry Kloosterman van Weed Free Service gaat reuzenberenklauwen te lijf met een kookmachine. Op de foto zijn medewerker Ruwan van der Beek in actie. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

De zaak wordt nu door het Gerechtshof van Amsterdam opnieuw behandeld. Het kan tot eind 2023 duren voordat er opnieuw uitspraak wordt gedaan. Dit blijkt uit allemaal uit een brief van staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van 14 juli 2022 aan de Tweede Kamer.

In die brief lezen we ook dat de Staat niet alleen in cassatie is gegaan, maar heeft ook gewerkt aan een wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden om onder andere het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer te laten herleven. Recent heeft de staatssecretaris met de Kamer gesproken over het wetsvoorstel. Na de zomer wordt dit vervolgd. Als het wetsvoorstel wordt aanvaard, gaat het gebruiksverbod opnieuw gelden. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaam groenbeheer.