Inspecties wegen, kunstwerken en oevers zijn in meerdere opzichten lonend

Artikel delen

Meten is weten. Dat blijkt ook bij de inspectie van infrawerken. “Je kunt met allerlei theoretische beheerprogramma’s de vinger aan de pols houden of een weg, kunstwerk of oever aan de beurt is voor onderhoud, maar je zult dit vooral in de praktijk willen nagaan. Om meerdere redenen. Je wilt voorkomen dat een schade tot calamiteiten en veel verstoring van het verkeer leidt. Je kunt ook veel gerichter en tijdiger onderhoud plegen als je weet wat er echt nodig is. En als de constructies nog in goede staat verkeren, kun je afwijken van de theoretische planning en kun je veel geld besparen; doorgaans ons aller belastinggeld. Inspecteren loont, zo is onze ervaring,” stelt Johan Caljé, directeur/eigenaar van Caljé Infra Advies.

Caljé Infra Advies B.V. is een onafhankelijk ingenieurs/adviesbureau actief op het gebied van beheer en onderhoud van civiele/bouwkundige constructies. Door het uitvoeren van  inspecties brengt het ingenieurs/adviesbureau de actuele onderhoudstoestand van constructies in beeld.

Voldoende inzicht

“In Nederland is de technische staat van infrawerken in het algemeen best goed. Ook groeit het besef bij beheerders dat concreet inzicht essentieel is voor adequaat beheer en onderhoud. Inspecties krijgen een vaste plek in contracten. Dat zie je ook aan de ontwikkeling van ons bureau, dat sinds 2007 bestaat en van een eenmansbedrijf naar 9 fte arbeidskrachten is gegroeid. We werken inmiddels in heel Nederland voor opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en aannemers. Voor het grootste deel met inspecties, maar in toenemende mate ook met het opstellen van bestekken en begeleiding van de uitvoering. infra inspectieHet verwerven van voldoende inzicht in de juiste staat en uitvoering van kunstwerken en wegen is een specialisme. Een specialisme waarin wij voorzien. Ja, je kunt soms niet alles van buitenaf aan een kunstwerk zien, maar je zit er zo kort op met inspecties, dat je schades en effecten van schades, waaronder stremmingen van het verkeer, kunt minimaliseren. En je voorkomt onnodige werkzaamheden als die technisch nog niet nodig zijn.”

Ondanks de relatief goede staat van de infrastructuur in Nederland, spreekt Johan Caljé wel zijn zorgen uit, omdat omstandigheden wel veranderen. “Bij (jonge) nieuwbouwconstructies is het vaak goed gesteld, maar bij oudere constructies – en die hebben wij in groten getale in ons land – rijst natuurlijk de vraag of alles nog op orde is. Zeker in het licht van de toenemende verkeersdruk. We zien ook de weersomstandigheden veranderen. We krijgen langere periodes van droogte en omgekeerd veel meer heftige stortbuien. Kunnen de hemelwaterafvoer en kolken rond een kunstwerk dat wel aan? We zien praktijkvoorbeelden van uitspoeling van aarden banen, van duikers die verzakken en daarmee de bovenliggende constructie, van oevers die wegzakken, van asfaltdekken die eerder dan verwacht moeten worden vernieuwd. Onderzoek is het begin van adequaat beheer en onderhoud. Je zult de risico’s in het areaal van wegen en kunstwerken moeten leren kennen.”

kunstwerk

Geen kostenpost, maar verdienmodel

Dat kan volgens Caljé niet vanuit een ivoren toren en uitsluitend op basis van allerlei softwarematige tools, hoe nuttig die ook zijn om overzicht te houden. “Het monitoren in de praktijk helpt je om de levensduur van constructies te verlengen en calamiteiten te voorkomen. Ons bureau assisteert om een goede prognose voor de ingrepen op te stellen. Richt je energie op de pijnpunten en niet op de planmatige aanpak van je areaal. Op die manier zijn inspecties geen kostenpost maar een verdienmodel.”

Johan Caljé is blij met het groeiende besef van beheerders dat inspecties, adviezen en begeleiding waardevol zijn. “Het is gewoon zonde als onderzoeksrapporten in een la belanden. Je hebt eer van je werk als er iets met je werk wordt gedaan. Natuurlijk, we zitten in Nederland doorgaans aan de veilige kant met onze ontwerpnormen voor constructies, dus het (even) wachten met ingrepen zal niet direct tot malheur leiden, maar hoe eerder je gericht en tijdig onderhoud pleegt, hoe beter dit voor de technische staat en levensduur van je constructie is en feitelijk ook voor je portemonnee. Dat geldt voor dat complexe werk waar je bij wordt geroepen omdat er iets zorgelijks aan de hand lijkt, maar tevens voor dat reguliere project.”

prinses beatrix sluis

Vertrouwen van opdrachtgevers

Er zijn verschillende specialisten in de markt die inspecties aan infrawerken uitvoeren. Johan Caljé besluit: “We kunnen verschillende vormen van inspecties uitvoeren, waaronder nulinspecties, quickscans, reguliere inspecties, gerichte technische inspecties en besteksinspecties. Wij zijn thuis in beheer en onderhoudsplannen en kennen de verschillende beheerssystemen waarmee in de sector wordt gewerkt. Tevens zijn wij gecertificeerd volgens de ISO 9001:2008 normering en werken conform de NEN 2767-4 en VCA-normering. Het belangrijkste is dat men ons bureau vertrouwt, mede omdat we kunnen bogen op een rijke praktijkervaring. Met opdrachtgevers in het hele land, waarvoor wij honderden kunstwerken, wegen en oevers inspecteren, zit dat met het vertrouwen wel goed. Net als met de kwaliteit van de inspecties van infra.”

Informatie: www.caljeinfraadvies.nl