Project in Beeld

Artikel delen

Verkeersmaatregelen die weggebruikers en omgeving op positieve manier aansturen

Wegwerkzaamheden worden vandaag de dag omgeven door talrijke fysieke maatregelen om de medewerkers van de aannemers veilig te laten werken, het verkeer in goede banen te leiden en de hinder voor de omgeving te minimaliseren. Die maatregelen lopen uiteen van brieven voor omwonenden tot verkeersborden en van omleidingsroutes tot verkeersregelaars. “Daar voegen wij vanuit BUKO Infrasupport nu ook digitale tools aan toe,” aldus Martin van Beurden. “In deze digitale tijd zijn er mogelijkheden om informatie en gedragsbeïnvloeding zowel voorafgaand als gedurende de werkzaamheden zodanig te optimaliseren, dat we iedereen bewust en onbewust een duwtje in de goede richting geven en zo overlast en onduidelijkheid voorkomen.”

VRI opbouw Maarssen

BUKO Bereikbaar maakt gebruik van digitale tools.

Martin van Beurden en Fawad-Khan Bahadur ervaren dat de nieuwe afdeling BUKO Bereikbaar van BUKO Infrasupport een schot in de roos is. Van Beurden: “In de tijd dat wij nu actief zijn, hebben veel wegbeheerders, wegenbouwers en gemeenten gekozen voor deze dienstverlening. Simpelweg omdat de online tools passen in deze tijd van digitalisering en social media. We zetten online communicatie in voor informatievoorziening en meetbare gedragsverandering.”

Digitale tools

“Nog altijd zullen fysieke maatregelen de basis zijn. Maar als je ziet hoeveel weggebruikers borden missen of negeren, hoe mensen de aangegeven omleidingsroutes in de wind slaan en sluiproutes proberen te vinden, dat informatiebrieven bij omwonenden niet worden gelezen, dan wil je graag doeltreffender communiceren. Wij bieden belanghebbenden op een laagdrempelige manier een individueel reisadvies bij tijdelijke verkeerssituaties. Weggebruikers en omwonenden worden direct betrokken bij het project en dat leidt tot het gewenste opvolggedrag. Het blijkt dat liefst 84% van de weggebruiker pre-trip informatie inwint en dat 92% dit ook opvolgt. Dan gaat het niet alleen om weggebruikers die de adviezen voor bijvoorbeeld een alternatieve route opvolgen, het kan ook gaan om omwonenden die op ons advies de fiets te pakken en de auto laten staan. Of op een ander tijdstip boodschappen gaan doen met hun auto. Er is echt sprake van minder hinder op het project en meer veiligheid voor de wegwerkers.”

Dat project kan een grootschalige wegenbouwconstructie zijn, maar ook dat belangrijke kruispunt middenin een dorp. “Werkzaamheden spelen zich vaak af in drukke gebieden. Bij een school, woonwijk, winkelcentrum, ziekenhuis of dichtbij een bedrijventerrein. Daarnaast zijn er evenementen waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn. Voor al deze projecten kunnen wij vanuit BUKO Bereikbaar zaken regelen en in goede banen leiden, inclusief het omgevingsmanagement. Wat kunnen we wanneer afzetten, is eenrichtingsverkeer een goede oplossing of kunnen we het verkeer beter omleiden? En hoe kunnen we de hinder voor omwonenden en weggebruikers tot een minimum beperken? We combineren onze expertise van tijdelijke verkeerssituaties met de digitale wereld. Digitale maatregelen waar mogelijk, fysiek waar noodzakelijk.”

Fysieke verkeersmaatregelen

Fysieke maatregelen gaan samen met digitale maatregelen.

Hoge mate van tevredenheid

Gedragsbeïnvloeding verkeersmaatregelen

Ergernis en hinder voorkomen door gedragsbeïnvloeding.

Er is volgens Van Beurden per project sprake van een afgewogen pakket aan maatregelen. “Het mooie van de digitale tools is dat ze vaak slechts een fractie van andere maatregelen kosten; communiceren via social media is nu eenmaal goedkoper dan een serie omgevingsbrieven. Maar goedkoop is geen duurkoop, want die digitale middelen werken prima, gelet op de cijfers van beïnvloeding. We meten ook na elk project de tevredenheid van weggebruikers en omwonenden; ze blijken echt blij te zijn met de digitale instrumenten. Het zijn overigens niet zomaar wat tools, ze zijn ontwikkeld samen met gedragswetenschappers, neurospecialisten en verkeerspsychologen. De instrumenten zijn bovendien technisch te koppelen aan communicatiesystemen van providers en ze werken met realtime data. Zo kun je de juiste doelgroep op het juiste moment bereiken.”

Martin van Beurden verwacht dat deze manier van communiceren, ondersteuning en gedragsbeïnvloeding in sneltreinvaart dé standaard bij verkeersmaatregelen wordt. “We zien dat deze methode nu al in menige aanbesteding wordt opgenomen. We zijn koploper en blijven innoveren om de tools door te ontwikkelen. Er is veel progressie zichtbaar ten opzichte van onze start. De efficiëntie en doelmatigheid worden steeds hoger. Zo kunnen we naast de direct omwonenden die je altijd al op de hoogte bracht, nu ook de automobilist bereiken die eenmalig de wegwerkzaamheden moet passeren met de tijdelijke navigatie. Met BUKO Bereikbaar voorkom je ergernis, daadwerkelijke hinder en soms zelf chaotische taferelen rond verkeerswerkzaamheden. Het helpt uiteindelijk allemaal om veiliger en sneller te kunnen werken en doorreizen.”

Voorbeelden van moderne online tools

  • Digitale omgevingsmanager Mell

    De digitale omgevingsmanager Mell.

    Livia, een tool waarmee tijdelijke verkeersmaatregelen in navigatiesystemen worden verwerkt, zodat weggebruikers onbewust worden beïnvloed en de beoogde alternatieve routes volgen*.

  • Persoonlijk routeadvies en navigatie specifiek voor fietsers.
  • Digitale Omgevingscommunicatie om iedereen die woont, werkt of reist in het gebied continu te informeren over de werkzaamheden en bereikbaarheid.
  • Met live weginspectie is sprake van het op afstand monitoren en de instandhouding van de verkeersmaatregelen met een periodieke rapportage.
  • Mell is de digitale omgevingsmanager; zij communiceert bijvoorbeeld via Whatsapp en kan 7 dagen per week, 24 uur per dag antwoord op vragen geven.

*In samenwerking met TripService

BUKO Infrasupport
www.bukoinfrasupport.nl