Brand!

Artikel delen

Meestal is brand gevaarlijk en daarbij vallen er soms veel slachtoffers in flora en fauna of onder mensen. Dat weet iedereen en dus proberen we te voorkomen dat er brand ontstaat. Dus willen we voorbereid te zijn als het toch gebeurt en preventieve maatregelen nemen die uitbreiding tegengaan of vertragen. En goede brandbestrijders hebben, die beperkte branden kunnen bestrijden, en voorbereide hulpdiensten en ondersteuningstroepen voor als het echt uit de hand loopt.

Voor de zomer 2019 werd er zo her en der in het land gewaarschuwd dat er ‘brandgevaar’ was door verschuivende gemeentelijke budgetten. Maar niemand nam dat serieus, want het regende aanbestedingen, aanvragen en opdrachten. Toen liet een uitspraak van de Raad van State en een handelingskader van een staatssecretaris een aantal rookmelders afgaan, maar het regende nog steeds opdrachten. Dus dachten ze in het commandocentrum dat het niet zo’n vaart zou lopen, zelfs niet toen de brandweerlieden op het Malieveld om ondersteuning smeekten, omdat ze zagen aankomen dat het vuur onbeheersbaar werd.
Inmiddels is het echt alle hens aan dek, want er zijn zoveel brandhaarden dat slachtoffers niet meer te vermijden zijn. Maar op het commandocentrum houden ze nog steeds vast aan procedures die niet geschreven zijn voor dergelijke onvoorzienbare rampen. Extra financiële middelen worden hoofdzakelijk besteed aan slachtofferhulp, terwijl aandacht en geld voor brandbestrijdingsmiddelen meer slachtoffers zouden kunnen voorkomen. Er is geen aandacht voor het risico dat straks de infrasector, en met name het mkb als banenmotor, als verloren moet worden beschouwd. Voor het mkb en zijn gekwalificeerde personeel is er maar één kans op overleving en dat is zorgen dat het weer aanbestedingen, aanvragen en opdrachten gaat regenen. Met name hevige lokale buien zijn gewenst om de steunpilaren van de lokale en regionale economie overeind te houden en de mensen vast te houden die na de brand weer aan de wederopbouw kunnen werken.

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA