Duur(zaamheid)

Artikel delen

Dat de rendementen in de infrastructuursector laag zijn is geen nieuws. Dat het prijsniveau amper stijgt is ook een gegeven. Al decennialang wordt daaruit de conclusie getrokken dat GWW-bedrijven amper innoveren. Want anders zou de winstgevendheid en/of het prijsniveau wel stijgen, zoals ook in andere sectoren, onder normale economische omstandigheden. Wat daarbij echter uit het oog wordt verloren, is dat GWW-bedrijven het voor 90% moeten hebben van overheidsopdrachten en die zijn nou eenmaal niet vergelijkbaar met activiteiten in andere sectoren.

De politiek verwerkt allerlei sociaal-maatschappelijke ambities in de overheidsopdrachten, waarbij aanbieders geen andere keus hebben dan daaraan te voldoen. Een bedrijf dat vrij is om zijn klanten uit te kiezen, kan zijn transitie naar maatschappelijk ondernemen en de mate van omarming van SDG’s zelf bepalen, alsook het tempo waarin en daarop zijn verdienmodel aanpassen. GWW-bedrijven daarentegen krijgen van de ene op de andere dag te horen dat zij diesels moeten vervangen om nog in de stad te mogen werken, zonnepanelen op hun keten moeten monteren, personeel op cursus energiezuinigheid moeten sturen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten inzetten. Dit allemaal om voor de volgende opdracht in aanmerking te komen, zonder dat de budgetten worden verhoogd.
De doelstellingen zijn nobel, dus kun je niet anders. Maar het kost allemaal geld. Als we dat afzetten tegen de onverminderd lage rendementen en het amper stijgende prijsniveau, dan durf ik de stelling aan dat er geen sector is waar zoveel flexibiliteit en innovatiekracht gecombineerd wordt met trots om toch een mooi product te leveren. Want als al die politieke ambities niet vertaald worden in hogere budgetten en betere prijzen, is er geen andere conclusie mogelijk dan dat trots en niet geld de voornaamste drijfveer vormt voor het mkb-GWW. Duurzaamheid zal wel meer moeten gaan kosten, want ook trots kent zijn limieten.

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA