Duurzame definitie

Artikel delen

Gemeentebesturen, provinciebesturen, Ministers; allemaal roepen ze dat het duurzamer moet, veel duurzamer en zonder CO2-uitstoot. Haalbaar of niet haalbaar: het ambtenarenkorps mag er vervolgens mee aan de slag. Helaas is het aantal ambtenaren dat op dit vlak al deskundig is nog niet erg groot.

Dus wordt in het veel gevallen alleen maar naar de markt gekeken en worden ‘EMVI’-criteria voor aanbestedingen geformuleerd, die door het gebrek aan kennis tot subjectieve selecties leiden en die bij de uitvoering oncontroleerbaar zijn. Waar bedrijven, en met name het mkb, behoefte aan hebben en hun investeringsbeslissingen op kunnen baseren, is een definitie van duurzaamheid. En eigenlijk hebben die arme ambtenaren, die met welhaast onmogelijke doelen worden opgezadeld door populistische politieke klimaatfanaten, daar net zoveel behoefte aan.
Wat is duurzaam: circulair of levensduurverlengend of allebei? Herbruikbaar of CO2-neutraal? En past circulair wel in de CO2-doelstellingen (even los van het realiteitsgehalte daarvan)? Immers produceert het zorgvuldig uit elkaar halen van een herbruikbaar bouwwerk, een weg, brug of ander sloopobject of het sorteren en geschikt maken van de herbruikbare items, onvermijdelijk meer uitstoot. Wat heeft dan prioriteit? Wie wint dan de aanbesteding: de inschrijver die de beste verhouding tussen hergebruik en uitstoot heeft? Of hij die 100% circulair bouwt met tijdelijk forse uitstoot? Of misschien de inschrijver die weliswaar een minder circulair werk maakt met iets meer uitstoot nu, maar waarvan het product vier keer zo lang mee gaat dan de 100% circulaire oplossing, terwijl de uitstoot gedurende die levensduur minder is dan dat circulaire product?
We hebben door het populistische klimaatgedreutel de eerste stap overgeslagen: de definitie wat duurzaam inhoudt en in welke haalbare stappen en combinaties van ambities de doelen kunnen worden bereikt. Na die exercitie mag de lat best hoog worden gelegd mits het betaalbaar blijft, maar zoals we nu bezig zijn, wordt het onwerkbare chaos.

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA