Een fantastisch succes!

Artikel delen

Eindeloze voorfinanciering door ondernemers is al jarenlang een groot zorgpunt in de infrasector. Dat trekt een zware wissel op een gezonde bedrijfsvoering van de (mkb)ondernemer en frustreert de hele keten. Gebrek aan liquiditeit zet bovendien een ongewenste rem op noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid. De opgaves voor de komende jaren op dat vlak zijn groot. Veel initiatieven rond innovatie en duurzaamheid komen bij het mkb vandaan.

Eerder dit jaar werd de innovatieve MKB INFRA betalingsregeling© gewaardeerd met een subsidie vanuit het Programma Beter Aanbesteden! Mede met deze ondersteuning wordt de regeling momenteel landelijk uitgerold. De uitrol is goed op stoom, de belangstelling is groot en divers. Maar inmiddels mag de werkgroep zich ook verheugen op bijzondere steun! Zo heeft Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in antwoord op Kamervragen in het kader van het Schriftelijk Overleg over het Programma Beter Aanbesteden namelijk haar expliciete steun betuigd aan de betalingsregeling MKB INFRA.

In een brief aan de Tweede Kamer van 1 november jl. zegt zij het belang van snellere betaling in de bouwsector uit eerder eigen onderzoek naar knelpunten in het betalingsproces te her- en erkennen. De betalingsregeling MKB INFRA adresseert naar haar mening die knelpunten door de facturering naar voren te halen (noot: en dat nadrukkelijk zonder dat de opdrachtgever voorfinanciert). Gezien de positieve resultaten steunt de Minister vervolgens bredere toepassing van deze betalingsregeling. Ook geeft zij aan te zorgen voor actieve promotie in toepassing bij VNG en andere overheidsopdrachtgevers, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail, het IPO en de Unie van Waterschappen.

De inkt van het persbericht was nog niet droog of ook voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW heeft haar openlijke steun uitgesproken. Tijdens de Dag van de Ondernemer op 17 november jl. zegde zij de werkgroep betalingsregeling van MKB INFRA toe van harte actief als ambassadeur voor hun betalingsregeling op te zullen treden.

MKB INFRA is erg blij met de steun van zowel de Minister als de voorvrouw van ondernemend Nederland. De MKB INFRA betalingsregeling© is immers in het brede belang van een duurzame sector. De toevoeging van deze twee nieuwe ambassadeurs vormt een belangrijke extra steun in de rug voor het spoedig bereiken van de definitieve omslag in het denken over betalen in de infra! De werkgroep gaat dan ook met veel energie voortvarend verder met haar actieplan.

MKB Infra LogoMKB INFRA
Nieuweweg 226, 3905 LT  Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB  Veenendaal
Tel. (0318) 544 905
Fax (0318) 544 909
se**********@mk*******.nl
www.mkb-infra.nl